TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


5. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CON NGƯỜI MỚI TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

Con người mới là sản phẩm của chế độ xã hội mới; xây dựng con người mới phải gắn với quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời phải phát huy vai trò chủ thể sáng tạo của con người với những đặc trưng nhất định để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Công an nhân dân Việt Nam là một lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do vậy, việc xây dựng con người mới nói chung và trong lực lượng công an nhân dân nói riêng là điều tất yếu. Để công tác này mang lại hiệu quả, trước hết, chúng ta cần hiểu rõ về những đặc trưng của con người mới trong lực lượng công an nhân dân.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây