TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


7. QUAN ĐIỂM MÁCXIT VỀ DÂN CHỦ VÀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng có ý nghĩa và giữ vị trí quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Dân chủ theo quan điểm Macxit đã được Đảng và Hồ Chí Minh vận dụng vào tình hình đất nước ta là phải vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây