TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


18. Đề xuất giải pháp quản lí hoạt động giáo dục tư tưởng, chính trị cho sinh viên khoa Giáo dục, Trường Đại học Vinh trong giai đoạn hiện nay

Tóm tắt: Đáp ứng yêu cầu của công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay, bài viết đề xuất một số giải pháp quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên ở Khoa Giáo dục, Trường Đại học Vinh. Các giải pháp đề cập đến một cách toàn diện; bao gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên; Kế hoạch hóa giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên; Tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên một cách khoa học; Chỉ đạo giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên khoa học, kịp thời; Thường xuyên kiểm tra, đánh giá quản lí công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên.
Từ khóa: Giáo dục chính trị tư tưởng, sinh viên.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây