TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


54. GIÁO DỤC TINH THẦN ĐOÀN KẾT ĐẶC BIỆT, HỢP TÁC TOÀN DIỆN VIỆT NAM - LÀO CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Tóm tắt: Ngành Giáo dục chính trị, Trường Đại học Tây Bắc những năm gần đây đang thu hút nhiều Lưu học sinh Lào sang học tập và rèn luyện, những sinh viên Việt Nam và sinh viên Lào đang góp phần không nhỏ gìn giữ và phát huy mối quan hệ máu thịt và truyền thống Việt Nam - Lào. Vì vậy, giáo dục tinh thần đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện cho sinh viên ngành Giáo dục chính trị hiện nay là vô cùng cần thiết. Bài viết đề xuất các nội dung và hình thức giáo dục phù hợp, hiệu quả nhằm kế thừa và phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước đã được vun đắp qua bao thế hệ, tạo môi trường giáo dục thuận lợi cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục chính trị, Trường Đại học Tây Bắc.
Từ khóa: Giáo dục, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, quan hệ Việt Nam - Lào.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây