TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


1. TỪ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ BỒI DƯỠNG THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG THỜI ĐẠI MỚI HIỆN NAY

Tóm tắt: Việc bồi dưỡng và phát triển cho thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một yêu cầu khách quan trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và lực lượng người Việt Nam trẻ tuổi hiện nay đang thực hiện tốt sứ mệnh lịch sử của mình. Vì vậy, trong quá trình lãnh đạo đất nước, trên cơ sở vận dụng giá trị lí luận trong tư tưởng của Người, Đảng và Nhà nước ta đã rất coi trọng việc giáo dục, bồi dưỡng toàn diện thế hệ trẻ, tạo đà cho sự phát triển nguồn lực con người, nhất là trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.
Từ khóa: Nguồn lực con người, thế hệ trẻ, tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị lí luận.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây