Bài báo
Số ra: Số 379 (Kì I - tháng 4)/Tháng 4/2016
Tên bài báo: 2. Một số giải pháp quản lí nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục giá trị sống cho thế hệ trẻ
Tóm tắt: Quản lí truyền thông giáo dục giá trị sống là một quá trình có kế hoach, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra nhằm tạo ra sự thống nhất giữa các cơ quan quản lí báo chí, xuất bản, các Sở Giáo dục và Đào tạo. Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu thực trạng thực hiện công tác thuyền thông giáo dục giá trị sống hiện nay, một số hạn chế và nguyên nhân. Tiếp đó, tác giả trình bày các giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông như: tổ chức quán triệt nhận thức về giáo dục giá trị sống, vai trò của truyền thông giáo dục giá trị sống; lập kế hoạch, xây dựng các chương trình, chuyên mục truyền thông; chỉ đạo triển khai truyền thông giáo dục giá trị sống cho thế hệ trẻ; giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả; phát triển nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện truyền thông giáo dục giá trị sống; hoàn thiện chế độ chính sách, cung ứng điều kiện tài lực đảm bảo truyền thông giáo dục giá trị sống cho thế hệ trẻ.
Tác giả bài viết: Nguyễn Diệu Ngọc
Từ khóa: giáo dục, quản lí, truyền thông, giá trị sống
Tải về: Bấm vào đây để mua bài báo.
Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây