Bài báo
Số ra: Số 409 (Kì I - tháng 7)/Tháng 7/2017
Tên bài báo: 02. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh tiểu học ở nước ta hiện nay
Tóm tắt: Tóm tắt: Để làm tốt công tác giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh tiểu học cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong bài viết này, tác giả đề xuất năm giải pháp cơ bản sau: Một là, tăng cường quán triệt đầy đủ quan điểm, đường lối giáo dục đạo đức truyền thống của Đảng, Nhà nước; Hai là, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các thành viên, tổ chức trong nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh tiểu học ở nước ta hiện nay; Ba là, tổ chức tốt việc phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội trong công tác giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh tiểu học ở nước ta hiện nay. Bốn là, xây dựng môi trường giáo dục và xã hội lành mạnh, tạo điều kiện chi học sinh tiểu học phát triển toàn diện; Năm là, nâng cao nhận thức của học sinh tiểu học về giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Từ khóa: giải pháp, giáo dục đạo đức truyền thống, học sinh tiểu học.
Tác giả bài viết: Phạm Lê Trường An
Từ khóa: giải pháp, học sinh tiểu học, giáo dục đạo đức truyền thống
Tải về: Bấm vào đây để mua bài báo.
Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây