Bài báo
Số ra: Số 412 (Kì II - tháng 8)/Tháng 8/2017
Tên bài báo: 13. Đổi mới phương pháp thảo luận trên lớp trong học tập các môn Lí luận chính trị tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên
Tóm tắt: Tóm tắt: Giáo dục lí luận chính trị là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng góp phần gìn giữ, xây dựng và bồi đắp nền tảng tinh thần của xã hội. Việc chuyển từ học tập theo niên chế sang học tín chỉ ở các trường đại học đang tạo ra những tiền đề, điều kiện thuận lợi, đồng thời, cũng đặt ra những thách thức trong việc đổi mới phương pháp dạy và học. Trong đó, yêu cầu cấp bách đặt ra là phải đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lí luận chính trị cho sinh viên đặc biệt phương pháp học tập theo hướng lấy người học làm trung tâm, phát huy tính chủ động, năng động và khả năng tự nghiên cứu, tự lĩnh hội tri thức, học đi đôi với hành, kết hợp lí luận với thực tiễn cần được các nhà quản lí, giảng viên hướng đến trước nhất trong đổi mới giảng dạy.
Từ khóa: giáo dục lí luận chính trị; giảng dạy; sinh viên; thảo luận; phương pháp học tập, tự học, tích cực.
Tác giả bài viết: Tạ Bích Huệ - Đàm Thị Hạnh
Từ khóa: tích cực, tự học, giáo dục lí luận chính trị giảng dạy sinh viên thảo luận phương p
Tải về: Bấm vào đây để mua bài báo.
Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây