Bài báo
Số ra: Số 413 (Kì I - tháng 9)/Tháng 9/2017
Tên bài báo: 02. Một số vấn đề về hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay
Tóm tắt: Tóm tắt: Trong những năm qua, hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú đã từng bước phát triển, khẳng định vị trí quan trọng trong việc tạo nguồn đào tạo nhân lực dân tộc thiểu số có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng của các địa phương. Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú cần phải có những giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Từ khóa: Dân tộc thiểu số, Trường phổ thông dân tộc nội trú, Đổi mới giáo dục.
Tác giả bài viết: Lê Như Xuyên
Từ khóa: Đổi mới giáo dục, Dân tộc thiểu số, Trường phổ thông dân tộc nội trú
Tải về: Bấm vào đây để mua bài báo.
Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây