Bài báo
Số ra: Số 417 (Kì I - tháng 11)/Tháng 11/2017
Tên bài báo: 08. Nâng cao chất lượng Giáo dục quốc phòng - An ninh cho sinh viên hiện nay
Tóm tắt: Tóm tắt: Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên có vị trí quan trọng, thuộc chương trình giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân. Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên hiện nay là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao ý thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực cho sinh viên - thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước.
Từ khóa: giáo dục quốc phòng - an ninh, sinh viên.
Tác giả bài viết: Hồ Đức Thăng
Từ khóa: sinh viên, giáo dục quốc phòng an ninh
Tải về: Bấm vào đây để mua bài báo.
Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây