Bài báo
Số ra: Số 428 (Kì II - tháng 4)/Tháng 4/2018
Tên bài báo: 02. Đổi mới chế độ cử tuyển đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực tại chỗ người dân tộc thiểu số
Tóm tắt: Tóm tắt: Chế độ cử tuyển là chính sách ưu tiên phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, người dân tộc thiểu số của Đảng và nhà nước. Đổi mới chế độ cử tuyển nâng cao chất lượng, hiệu quả chính sách cử tuyển, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, người dân tộc thiểu số có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp là vấn đề cần được nghiên cứu giải quyết. Bài viết góp phần giải quyết những vấn đề: mối quan hệ chế độ cử tuyển với phát triển nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số; khái quát về tình hình thực hiện chế độ cử tuyển từ năm 1990 đến nay và một số giải pháp đổi mới chế độ cử tuyển trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Cử tuyển, Chính sách cử tuyển, Chế độ cử tuyển, Dân tộc thiểu số, nguồn nhân lực.
Tác giả bài viết: Hà Đức Đà - Trương Khắc Chu
Từ khóa: nguồn nhân lực, Dân tộc thiểu số, Cử tuyển, Chính sách cử tuyển, Chế độ cử tuyển
Tải về: Bấm vào đây để mua bài báo.
Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây