Bài báo
Số ra: Số Đặc biệt kì 1 tháng 5/Tháng 5/2018
Tên bài báo: 58. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG CHO THANH NIÊN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG HIỆN NAY
Tóm tắt: Tóm tắt: Thế hệ thanh niên ngày nay được kế thừa tinh hoa truyền thống của dân tộc và những thành quả của cách mạng, mở rộng giao lưu quốc tế; họ có mặt mạnh cơ bản là trình độ học vấn cao hơn trước, nhạy cảm với thời cuộc, giàu lòng yêu nước, có khát vọng đưa đất nước vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, thực hiện thành công mục tiêu lí tưởng do Đảng đề ra là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Bài viết phân tích vai trò của Đoàn thanh niên trong việc giáo dục đạo đức truyền thống cho thanh niên huyện Châu Thành, tỉnh An Giang hiện nay; đề xuất một số giải pháp để phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong việc giáo dục đạo đức truyền thống cho thanh niên.
Từ khoá: Đoàn thanh niên, giáo dục đạo đức truyền thống cho thanh niên.
Tác giả bài viết: Mai Hoà Phúc
Từ khóa: Đoàn thanh niên, giáo dục đạo đức truyền thống cho thanh niên
Tải về: Bấm vào đây để mua bài báo.
Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây