Bài báo
Số ra: Số Đặc Biệt kì II - tháng 10/Tháng 10/2017
Tên bài báo: 64. KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ CỦA TRẦN HƯNG ĐẠO TRONG CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA
Tóm tắt: Tóm tắt: Trần Hưng Đạo nhà quân sự thiên tài, anh hùng kiệt xuất của dân tộc, tên tuổi của ông đã đi vào lịch sử nhân loại như một huyền thoại. Tài năng quân sự kiệt xuất của ông đã trực tiếp góp phần làm nên thắng lợi to lớn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên thế kỉ XIII, đồng thời còn đặt cơ sở, nền móng cho việc xây dựng nền khoa học quân sự Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Bài viết này đề cập việc kế thừa và phát huy tư tưởng quân sự của Trần Hưng Đạo trong chính sách Giáo dục quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước ta.
Từ khóa: Tư tưởng quân sự Trần Hưng Đạo, chính sách giáo dục, quốc phòng an ninh.
Tác giả bài viết: Hoàng Gia Lân
Từ khóa: quốc phòng an ninh, chính sách giáo dục, Tư tưởng quân sự Trần Hưng Đạo
Tải về: Bấm vào đây để mua bài báo.
Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây