Bài báo
Số ra: Số Đặc Biệt kì III - tháng 8/Tháng 8/2017
Tên bài báo: 34. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Tóm tắt: Tóm tắt : Giáo dục thể chất là một môn học giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển toàn diện của sinh viên các trường đại học nói chung và sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Kĩ thuật Công nghiệp nói riêng. Tuy nhiên, hiện nay công tác Giáo dục thể chất của Trường Đại học Kinh tế - Kĩ thuật Công nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. Để đẩy mạnh công tác này, bước đầu chúng tôi đi sâu tìm hiểu thực trạng công tác giáo dục thể chất của Trường Đại học Kinh tế - Kĩ thuật Công nghiệp làm cơ sở thực tiễn cho việc tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất của Trường Đại học Kinh tế - Kĩ thật Công nghiệp trong những năm tới.
Từ khóa: Công tác Giáo dục thể chất, Trường Đại học Kinh tế - Kĩ thật Công nghiệp.
Tác giả bài viết: Vũ Hồng Thanh
Từ khóa: Công tác Giáo dục thể chất, Trường Đại học Kinh tế Kĩ thật Công nghiệp
Tải về: Bấm vào đây để mua bài báo.
Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây