Bài báo
Số ra: Số Đặc Biệt kì III - tháng 8/Tháng 8/2017
Tên bài báo: 67. CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CỦA NHO GIÁO - Ý NGHĨA TRONG THỰC TIỄN GIÁO DỤC HIỆN NAY
Tóm tắt: Tóm tắt: Ngày nay ở nước ta, cùng với quá trình đổi mới toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, đất nước bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ khí hóa nông nghiệp, nông thôn,... chiến lược xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện (Đức - Trí - Thể - Mĩ) là yêu cầu cấp bách và xuyên suốt. Bởi vì, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là sản phẩm, vừa là chủ thể của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội. Thực tiễn cách mạng đặt ra yêu cầu phải xây dựng và hoàn thiện con người Việt Nam như thế nào đáp ứng thực tiễn xã hội đặt ra?. Do vậy, phải xác định những giá trị nền tảng của sự nghiệp giáo dục con người, có chiến lược cụ thể, rõ ràng, trong đó cần đặc biệt quan tâm vấn đề giáo dục đạo đức; đó chính là việc xây dựng các giá trị nền tảng, cốt lõi của con người Việt Nam hiện đại có định hướng, có mục tiêu, nhằm tạo ra một nguồn nhân lực mạnh mẽ, bền vững phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong hiện tại cũng như lâu dài.
Từ khóa: Giáo dục con người, giáo dục đạo đức.
Tác giả bài viết: Cao Thành Tuân
Từ khóa: giáo dục đạo đức, Giáo dục con người
Tải về: Bấm vào đây để mua bài báo.
Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây