Bài báo
Số ra: Số Đặc Biệt tháng 6/Tháng 6/2017
Tên bài báo: 65. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN KHU VỰC PHÍA NAM HIỆN NAY
Tóm tắt: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những hoạt động rất quan trọng và thường xuyên của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên luôn kiên định lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, kim chỉ nam cho mọi quá trình hoạt động. Để quán triệt những quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ủy Công an Trung ương nói chung và Đảng ủy các trường công an nhân dân khu vực phía Nam nói riêng luôn thường xuyên quán triệt thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên để nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; viết tiếp trang sử vẻ vang, hào hùng của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.
Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Đường
Từ khóa: tư tưởng, Giáo dục chính trị, Công an nhân nhân, khu vực phía Nam
Tải về: Bấm vào đây để mua bài báo.
Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây