Bài báo
Số ra: Số Đặc Biệt tháng 6/Tháng 6/2017
Tên bài báo: 66. GIÁO DỤC Ý THỨC QUYỀN CON NGƯỜI GÓP PHẦN THỰC THI TỐT HƠN QUYỀN CON NGƯỜI CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC MÔNG Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC HIỆN NAY
Tóm tắt: Muốn thực thi quyền con người cần những điều kiện bảo đảm nhất định. Trong các điều kiện bảo đảm đó, có đảm bảo về mặt xã hội mà cụ thể là ý thức, trình độ nhận thức của cả chủ thể thực thi và chủ thể thụ hưởng quyền có ý nghĩa quyết định đối với vấn đề này. Thực thi quyền con người của đồng bào dân tộc Mông ở các tỉnh Tây Bắc là mục tiêu được đặt trong điều kiện có nhiều đặc thù, trong đó: trình độ nhận thức, ý thức quyền con người có nhiều hạn chế đang thực sự là một trở ngại. Trên cơ sở nhận thức thực trạng quyền con người của đồng bào dân tộc Mông ở các tỉnh Tây Bắc, đề ra các giải pháp tăng cường giáo dục ý thức quyền con người, góp phần thực thi tốt hơn quyền con người của đồng bào dân tộc Mông trong giai đoạn hiện nay.
Tác giả bài viết: Trương Văn Hòa
Từ khóa: Giáo dục ý thức, quyền con người, quyền, đồng bào, dân tộc Mông
Tải về: Bấm vào đây để mua bài báo.
Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây