Bài báo
Số ra: Số Đặc Biệt tháng 7/Tháng 7/2017
Tên bài báo: 3. GIÁO DỤC LÍ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO SINH VIÊN HIỆN NAY THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII
Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích vai trò, ý nghĩa của lí tưởng và đạo đức cách mạng đối với quá trình hình thành phẩm chất của người cán bộ cách mạng, tác giả đã đưa ra một số giải pháp giáo dục lí tưởng, đạo đức cách mạng cho SV theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa XII góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm đào tạo ra lớp SV có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lòng yêu nước và tinh thần tự tôn dân tộc, trung thành với mục tiêu và lí tưởng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.
Tác giả bài viết: Đặng Xuân Dương
Từ khóa: đạo đức cách mạng, Lí tưởng
Tải về: Bấm vào đây để mua bài báo.
Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây