29. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÍ PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN  TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG

29. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÍ PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG

 09:19 15/09/2020

Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm Quản lí phiếu lấy ý kiến phản hồi, làm tiền đề cho việc xây dựng, viết mã lệnh, cài đặt, kiểm thử và đánh giá chương trình phần mềm Quản lí phiếu lấy ý kiến phản hồi tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang. Kết quả của bài viết cho phép xác định rõ các tác nhân và các chức năng chính của hệ thống, cách tổ chức cơ sở dữ liệu của hệ thống và cho phép làm rõ các tiến trình xử lí dữ liệu của hệ thống.
Từ khóa: phân tích, thiết kế, phần mềm, ý kiến phản hồi, hoạt động giảng dạy, Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

23.	Nâng cao hiệu quả công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại cơ sở giáo dục Đại học

23. Nâng cao hiệu quả công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại cơ sở giáo dục Đại học

 14:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: Kết quả nghiên cứu và thảo luận “hoạt động thu thập ý kiến phản hồi từ người học” gồm: Một số khó khăn của công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học; - Tác động tích cực của việc lấy ý kiến phản hồi tới công tác giảng dạy của giảng viên; - Kết luận việc lấy ý kiến phản hồi từ người học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây