11. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO Ý THỨC CHÍNH TRỊ  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

11. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO Ý THỨC CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

 05:35 11/12/2020

Tóm tắt: Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn cầu hóa đã mang lại nhiều cơ hội cho Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển giao khoa học, công nghệ và hợp tác phát triển, nhưng cũng tạo nên những thách thức; trong đó có vấn đề giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên. Trên cơ sở phân tích thực trạng ý thức chính trị hiện nay của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên, đào tạo họ trở thành nguồn nhân lực có trình độ cao và bản lĩnh chính trị vững vàng. Kết quả của giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên nước ta nói chung và sinh viên Trường Đại học Sư pham Kỹ thuật Hưng Yên nói riêng là giáo dục lí tưởng xã hội chủ nghĩa, xây dựng con người Việt Nam mới có nhân cách sống cao đẹp, sống nhân văn, nhân ái, có ý thức xây dựng và bảo vệ giai cấp công nhân, nhân dân lao động, bảo vệ những thành quả cách mạng mà các thế hệ đi trước đã giành được.
Từ khóa: ý thức chính trị, giáo dục ý thức chính trị, sinh viên, bản lĩnh chính trị

65. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆC GIÁO DỤC Ý THỨC CHÍNH TRỊ  CHO SINH VIÊN Ở TÂY NGUYÊN HIỆN NAY

65. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆC GIÁO DỤC Ý THỨC CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN Ở TÂY NGUYÊN HIỆN NAY

 13:08 01/10/2017

Tóm tắt: Bài viết nêu một số vấn đề bất cập, mâu thuẫn cần khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên. Đó là các vấn đề về: mối quan hệ nhà trường và xã hội khi giáo dục ý thức chính trị; đội ngũ giảng viên các môn Lí luận chính trị và cán bộ làm công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên còn nhiều bất cập; yêu cầu cao về đổi mới nội dung, phương giảng dạy các môn Lí luận chính trị đang vượt xa so với cơ sở giáo dục - đào tạo còn hạn chế.
Từ khóa: Ý thức chính trị, giáo dục ý thức chính trị, sinh viên khu vực Tây Nguyên.

73. Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên trong dạy học các môn lí luận chính trị

73. Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên trong dạy học các môn lí luận chính trị

 04:07 13/07/2017

Bài viết trình bày tóm lược về ý thức chính trị và giáo dục ý thức chính trị; vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên trong dạy học các môn lí luận chính trị.

38. Nhận thức về nội dung và hình thức cơ bản của việc giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

38. Nhận thức về nội dung và hình thức cơ bản của việc giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

 23:20 09/07/2017

Tóm tắt: Từ việc xác định vai trò và tầm quan trọng của giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên - góp phần hình thành và phát triển nhân cách, lối sống và phẩm chất đạo đức cho mọi người, chúng ta cần xác định rõ nội dung và hình thức giáo dục ý thức chính trị cho phù hợp với sinh viên. Từ việc phân tích và làm rõ nội dung khái niệm về ý thức chính trị, bản chất của giáo dục ý thức chính trị, bài viết đề cập một số nội dung và các hình thức giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: nội dung và hình thức, ý thức chính trị, sinh viên Việt Nam.

39. Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên Việt Nam hiện nay

39. Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên Việt Nam hiện nay

 23:20 09/07/2017

Tóm tắt: Giáo dục ý thức chính trị, tư tưởng là một việc làm rất quan trọng trong việc đào tạo những thế hệ cách mạng, nhất là đối với học sinh, sinh viên. Để làm tốt công tác này, cần hiểu rõ thế nào là ý thức chính trị và thực chất của việc giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên. Trong phạm vi bài viết này, tác giả làm rõ khái niệm ý thức chính trị, vai trò và nội dung của giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.
Từ khóa: ý thức chính trị, giáo dục ý thức chính trị.

49. Vấn đề giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên Việt Nam hiện nay

49. Vấn đề giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên Việt Nam hiện nay

 02:08 28/02/2017

Bài báo trình bày về tầm quan trọng của ý thức chính trị và việc giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên Việt Nam hiện nay; một số nội dung và phương pháp nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị cho sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập hiện nay.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây