8. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA  TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

8. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 10:25 11/04/2019

Tóm tắt: Giáo dục nghề nghiệp ngày càng có vai trò quan trọng trong việc đào tạo nhân lực cho sự phát triển quốc gia. Để gia tăng quy mô và đảm bảo chất lượng trong đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa, cần thiết tổ chức ứng dụng hình thức đào tạo từ xa vào lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Để việc ứng dụng hình thức trên và tổ chức kết nối hiệu quả giữa các cơ sở giáo dục các cấp/bậc cần có các chủ trương, chính sách phù hợp và sự tham gia tích cực của các bên có liên quan, đồng thời có các giải pháp hỗ trợ. Bài viết đề cập đến việc ứng dụng hình thức đào tạo từ xa vào giáo dục nghề nghiệp nhằm đa dạng hóa loại hình đào tạo cho giáo dục nghề nghiệp.
Từ khóa: Đào tạo từ xa, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nhân lực, hội nhập quốc tế.

5. Cơ sở lí luận của vấn đề quản lí nguồn nhân lực cho doanh nghiệp dệt may theo mô hình quản lí đào tạo nhân lực tại chỗ

5. Cơ sở lí luận của vấn đề quản lí nguồn nhân lực cho doanh nghiệp dệt may theo mô hình quản lí đào tạo nhân lực tại chỗ

 08:46 20/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng nguồn nhân lực và cơ sở lí luận của vấn đề quản lí nguồn nhân lực cho doanh nghiệp dệt may theo mô hình quản lí đào tạo nhân lực tại chỗ.

6. Phản biện doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực

6. Phản biện doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực

 01:43 08/01/2017

Bài báo trình bày kết quả khảo sát ý kiến của doanh nghiệp sử dụng người lao động về một số năng lực, phẩm chất (kiến thức nền, kĩ năng thực hành, ngoại ngữ, tác phong…) và đề xuất của doanh nghiệp đối với cơ sở đào tạo.

20. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực của các trường cao đẳng, đại học phục vụ đào tạo nhân lực tỉnh Vĩnh Long

20. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực của các trường cao đẳng, đại học phục vụ đào tạo nhân lực tỉnh Vĩnh Long

 15:53 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích thực trạng nguồn nhân lực về đội ngũ cán bộ quản lí, đội ngũ giảng viên, kinh nghiệm giảng dạy và đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trong các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (về quy hoạch đội ngũ giảng viên, đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phân công và sử dụng hợp lí đội ngũ giảng viên, thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi, thu hút đối với đội ngũ này).
Từ khóa: nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực, cao đẳng, đại học, đào tạo nhân lực, tỉnh Vĩnh Long

3. Tác động của hội nhập quốc tế đối với công tác đào tạo và quản lí đào tạo người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

3. Tác động của hội nhập quốc tế đối với công tác đào tạo và quản lí đào tạo người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

 11:02 15/09/2016

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, công tác đào tạo nghề cho người lao động, cũng như quản lí người lao động đi làm việc nước ngoài là một vấn đề đặc biệt quan trọng. Bài viết đề cập tác động của hội nhập quốc tế đối với công tác đào tạo và quản lí đào tạo người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đào tạo nguồn lao động có chất lượng cao; Những yêu cầu đối với công tác quản lí, đào tạo lao động trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Mời quảng cáo
Mời quảng cáo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây