21. CHUẨN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM

21. CHUẨN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM

 11:07 23/06/2019

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về thực trạng thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo từ xa tại một số trường đại học tại Việt Nam với các nội dung: 1) Quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo đại học từ xa; 2) Tình hình quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo từ xa tại một số cơ sở đào tạo đại học tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng trong nghiên cứu và giảng dạy về đảm bảo chất lượng.
Từ khóa: Quy trình, đảm bảo chất lượng, đào tạo đại học, đào tạo từ xa.

8. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA  TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

8. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 10:25 11/04/2019

Tóm tắt: Giáo dục nghề nghiệp ngày càng có vai trò quan trọng trong việc đào tạo nhân lực cho sự phát triển quốc gia. Để gia tăng quy mô và đảm bảo chất lượng trong đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa, cần thiết tổ chức ứng dụng hình thức đào tạo từ xa vào lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Để việc ứng dụng hình thức trên và tổ chức kết nối hiệu quả giữa các cơ sở giáo dục các cấp/bậc cần có các chủ trương, chính sách phù hợp và sự tham gia tích cực của các bên có liên quan, đồng thời có các giải pháp hỗ trợ. Bài viết đề cập đến việc ứng dụng hình thức đào tạo từ xa vào giáo dục nghề nghiệp nhằm đa dạng hóa loại hình đào tạo cho giáo dục nghề nghiệp.
Từ khóa: Đào tạo từ xa, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nhân lực, hội nhập quốc tế.

69. BIÊN SOẠN VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ HỌC LIỆU TRONG ĐÀO TẠO TỪ XA

69. BIÊN SOẠN VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ HỌC LIỆU TRONG ĐÀO TẠO TỪ XA

 15:14 19/12/2017

Tóm tắt: Phát triển nguồn học liệu phục vụ cho đào tạo từ xa là một quá trình liên tục, đòi hỏi cần có đội ngũ chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực, cùng sự nỗ lực tổ chức, kết nối thống nhất từ sự chuẩn bị sản xuất, biên soạn đến thành phẩm học liệu dành cho đào tạo từ xa. Nhóm các chuyên gia tham gia vào công tác trên sẽ phải đóng vai trò cụ thể, quan trọng ở từng công đoạn và có nhiệm vụ phát triển từng nội dung cũng như sản phẩm học liệu của các module/học phần, vai trò và trách nhiệm của mỗi thành viên trong đội ngũ sản xuất học liệu luôn được nhấn mạnh. Bên cạnh đó, việc khai thác và sử dụng có hiệu quả học liệu trong quá trình giảng dạy và học tập theo hình thức đào tạo từ xa cũng là vấn đề cần được lưu ý. Bài viết trình bày, trao đổi một số nội dung về khái niệm, vai trò, các hình thức cũng như cách thiết kế phát triển và khai thác sử dụng hiệu quả nguồn học liệu phục vụ cho đào tạo từ xa.
Từ khóa: Đào tạo từ xa, học liệu, sản xuất học liệu, biên soạn học liệu, hiệu quả.

16. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TỪ XA ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI HỌC TẬP VÀ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

16. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TỪ XA ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI HỌC TẬP VÀ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

 14:27 14/03/2017

Chiến lược đổi mới giáo dục toàn diện, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập để tạo thuận lợi cho người dân nâng cao tiêu chuẩn học thuật của họ, góp phần nâng cao trình độ dân trí là một trong những nhiệm vụ chiến lược, chính sách của Chính phủ và Đảng. Ngoài ra, nâng cao chất lượng giáo dục cho tầm nhìn quốc gia vào năm 2030. Cho đến nay, giáo dục từ xa trở nên có hiệu quả phù hợp và năng động với nhiệm vụ cao cả cho đất nước để đào tạo các nguồn nhân lực chất lượng cao.

13. Tự học - kĩ năng cần thiết đối với học viên hệ đào tạo từ xa

13. Tự học - kĩ năng cần thiết đối với học viên hệ đào tạo từ xa

 14:22 19/09/2016

Giáo dục từ xa là một hình thức giáo dục xuất hiện tương đối sớm trên thế giới. Ở Việt Nam hiện nay giáo dục từ xa là một trong các hình thức đào tạo tạo cơ hội cho mọi người được học tập và trở thành hình thức giáo dục tương đối phổ biến ở nước ta. Bài viết này đề cập tự học - kĩ năng cần thiết đối với học viên hệ đào tạo từ xa, với việc trình bày các kĩ năng tự học cơ bản như: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây