11. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG  TRONG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ

11. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG TRONG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ

 10:25 11/04/2019

Tóm tắt: Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung là một trong những trường đại học có bề dày lịch sử trong hệ thống các trường đại học công lập. Trong giai đoạn 2014-2017, hoạt động khoa học công nghệ tại Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung đã có bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều công trình nghiên cứu có tính ứng dụng cao đã được triển khai, áp dụng rộng rãi, góp phần vào việc phát triển các mục tiêu kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, số lượng đề tài nghiên cứu và nhất là chất lượng của các công trình khoa học của sinh viên còn nhiều hạn chế. Bài viết trình bày thực trạng nghiên cứu khoa học trong sinh viên ở Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học cũng như nâng cao chất lượng của các đề tài.
Từ khóa: Biện pháp, hiệu quả, nghiên cứu khoa học, sinh viên, đào tạo theo tín chỉ.

18. Ứng dụng mã nguồn mở Moodle trong E-learning hỗ trợ kiểm tra đánh giá online nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ ở các trường đại học

18. Ứng dụng mã nguồn mở Moodle trong E-learning hỗ trợ kiểm tra đánh giá online nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ ở các trường đại học

 15:26 22/02/2017

Bài báo trình bày ứng dụng mã nguồn mở Moodle trong E-learning hỗ trợ kiểm tra đánh giá online (quy trình sử dụng câu hỏi, xử lí kết quả thi) nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ ở các trường đại học.

8. Nghiên cứu kĩ năng giảng dạy trên lớp phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ của sinh viên sư phạm trong thực tập sư phạm

8. Nghiên cứu kĩ năng giảng dạy trên lớp phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ của sinh viên sư phạm trong thực tập sư phạm

 16:07 17/02/2017

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu kĩ năng giảng dạy trên lớp phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ của sinh viên sư phạm trong thực tập sư phạm giúp hình thành và rèn luyện các kĩ năng giáo dục trên lớp cho sinh viên sư phạm.

8. Hướng dẫn sinh viên tự học ngay từ giai đoạn khởi đầu trong đào tạo theo tín chỉ

8. Hướng dẫn sinh viên tự học ngay từ giai đoạn khởi đầu trong đào tạo theo tín chỉ

 14:12 17/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng và các giải pháp tăng cường bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên ngay từ giai đoạn khởi đầu trong đào tạo theo tín chỉ.

6. Dạy học theo dự án- phương pháp dạy học hiệu quả trong  đào tạo theo tín chỉ ở bậc đại học

6. Dạy học theo dự án- phương pháp dạy học hiệu quả trong đào tạo theo tín chỉ ở bậc đại học

 09:34 11/01/2017

Bài báo trình bày phương pháp đào tạo theo tín chỉ và yêu cầu đổi mới phương pháp, dạy học theo dự án- phương pháp dạy học hiệu quả trong đào tạo theo tín chỉ ở bậc đại học.

20. Đào tạo theo tín chỉ trong các trường đại học địa phương –thực trạng và giải pháp

20. Đào tạo theo tín chỉ trong các trường đại học địa phương –thực trạng và giải pháp

 16:18 07/01/2017

Bài báo trình bày tổng quan về học chế tín chỉ và việc áp dụng đào tạo theo tín chỉ ở Việt Nam, hoạt động đào tạo theo tín chỉ trong các trường đại học địa phương và đề xuất một số biện pháp cải thiện hoạt động đào tạo theo tín chỉ.

15. Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm nhằm rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Tây Bắc trong đào tạo theo tín chỉ

15. Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm nhằm rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Tây Bắc trong đào tạo theo tín chỉ

 16:08 14/09/2016

Kĩ năng làm việc nhóm là kĩ năng quan trọng cần hình thành cho sinh viên trong dạy học hiện nay. Phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ đòi hỏi sinh viên phải tích cực tự học (tự học bài mới trước khi lên lớp, tự học chủ động ngay trên lớp dưới sự hướng dẫn của giảng viên, tự học sau khi lên lớp và tự học trong giờ thảo luận nhóm có sự quản lí của giảng viên…). Giảng viên cần tăng cường trang bị cho sinh viên những kĩ năng làm việc nhóm, rèn luyện kĩ năng tự học cho sinh viên. Bài viết đề cập đến vấn đề vận dụng phương pháp thảo luận nhóm nhằm rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Tây Bắc trong đào tạo theo tín chỉ.

12. Dạy học môn giáo dục học trong đào tạo theo tín chỉ ở các trường đại học sư phạm

12. Dạy học môn giáo dục học trong đào tạo theo tín chỉ ở các trường đại học sư phạm

 15:00 13/09/2016

Bài viết trình bày bản chất của đào tạo theo tín chỉ; từ đó rút ra những ưu thế của phương thức dạy học này đối với tổ chức dạy học môn Giáo dục học; đồng thời, đưa ra một số biện pháp tổ chức dạy học môn này theo học chế tín chỉ.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây