10. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA  HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN VĨNH THẠNH,  TỈNH BÌNH ĐỊNH

10. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN VĨNH THẠNH, TỈNH BÌNH ĐỊNH

 18:31 28/10/2019

Tóm tắt: Kiểm tra, đánh giá là một khâu quan trọng trong giáo dục, dạy học và trong công tác quản lí của nhà trường nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng; trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường trung học cơ sở huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.
Từ khóa: Quản lí, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, trường trung học cơ sở.

58. XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP  MỘT SỐ HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN NGÀNH  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MẦM NON TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG  TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG NHA TRANG

58. XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MỘT SỐ HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MẦM NON TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG NHA TRANG

 17:50 04/09/2019

Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả học tập một số học phần phương pháp chuyên ngành cho sinh viên cao đẳng sư phạm mầm non tại Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang. Kết quả nghiên cứu đạt được là đã xây dựng được bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập 4 học phần PPCN cho sinh viên cao đẳng sư phạm mầm non hệ chính quy. Biên soạn được tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ công cụ chi tiết, cụ thể và rõ ràng từ các phương án tổ hợp các bộ đề thi cũng như các tiêu chí và tháng đánh giá giúp giảng viên dễ dàng sử dụng trong việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập một số học phần PPCN này trên SV
Từ khóa: Bộ công cụ, xây dựng bộ công cụ, đánh giá kết quả học tập, học phần phương pháp chuyên ngành, sinh viên cao đẳng sư phạm mầm non, tiêu chí, thang đánh giá, kiểm tra và đánh giá.

4. Thực trạng quản lí đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường trung học sơ sở huyện An Lão, thành phố Hải Phòng theo tiếp cận năng lực

4. Thực trạng quản lí đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường trung học sơ sở huyện An Lão, thành phố Hải Phòng theo tiếp cận năng lực

 16:41 18/09/2018

Tóm tắt: Nghiên cứu này được tiến hành trên 196 đối tượng gồm cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh ở 3 trường trung học cơ sở của huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Phương pháp được sử dụng chủ yếu là điều tra bằng bảng hỏi, chuyên gia và phỏng vấn. Kết quả thu được như sau: công tác quản lí, chỉ đạo, tổ chức việc đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng tiếp cận năng lực đã thu được những hiệu quả nhất định, tuy nhiên ở mức tốt thì còn ít. Nội dung này được thể hiện ở các khía cạnh sau: Việc lập kế hoạch; công tác quản lí, chỉ đạo thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung; hình thức chỉ đạo; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động quản lí; hiệu quả và những khó khăn khi thực hiện hoạt động này.
Từ khoá: đánh giá kết quả học tập, kết quả học tập của học sinh, tiếp cận năng lực.

14. Quy trình và các dạng bài tập rèn luyện kĩ năng đánh giá kết quả học tập cho sinh viên sư phạm Sinh học

14. Quy trình và các dạng bài tập rèn luyện kĩ năng đánh giá kết quả học tập cho sinh viên sư phạm Sinh học

 10:46 07/08/2017

Tóm tắt: Đánh giá kết quả học tập của học sinh là một trong số nhiều kĩ năng dạy học quan trọng. Sinh viên sư phạm cần được rèn luyện kĩ năng này trong quá trình đào tạo. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày quy trình rèn luyện kĩ năng đánh giá kết quả học tập cho sinh viên sư phạm Sinh học trong dạy học ở trường trung học phổ thông cũng như một số dạng bài tập được sử dụng trong quá trình rèn luyện kĩ năng này.
Từ khóa: đánh giá, đánh giá kết quả học tập, kĩ năng dạy học, rèn luyện kĩ năng dạy học.

29. Đổi mới đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

29. Đổi mới đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

 08:27 28/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng nhận thức về đánh giá và đánh giá kết quả học tập của sinh viên; đổi mới công tác đánh giá kết quả học tập của sinh viên sát với mục tiêu học tập.

15. Một số hoạt động hình thành năng lực đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

15. Một số hoạt động hình thành năng lực đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

 17:01 30/09/2016

Tóm tắt: Đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh ở tiểu học là quá trình thu thập thông tin về kiến thức, kĩ năng, thái độ học tập của học sinh một cách đầy đủ, chính xác để từ đó có sự điều chỉnh quá trình dạy học nhằm đạt được những kết quả cao hơn. Bài viết đề xuất một số hoạt động hình thành năng lực đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh cho sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học, bao gồm các biện pháp tập luyện cho sinh viên: cách xác định nội dung cần kiểm tra và soạn câu hỏi; soạn đề thi theo quy trình chuẩn hóa; biết phân tích kết quả học tập của học sinh để điều chỉnh phương pháp dạy học.
Từ khóa: hình thành năng lực, đánh giá kết quả học tập, môn Toán, học sinh, sinh viên, ngành giáo dục tiểu học

21. Thi trắc nghiệm - một hình thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên có nhiều ưu điểm

21. Thi trắc nghiệm - một hình thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên có nhiều ưu điểm

 16:23 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích, đánh giá ưu điểm của hình thức thi trắc nghiệm trong chuyển đổi phương thức đào tạo ở đại học, cao đẳng và đề ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên chính quy ở các trường đại học trong thời gian tới, đó là: mở rộng hình thức thi trắc nghiệm, sử dụng máy chấm thi, đồng thời tăng cường quản lí các khâu khác liên quan đến thi học phần; nâng cao chất lượng của hệ thống bài tập và bộ đề thi trắc nghiệm; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động đánh giá đúng kết quả học tập cho cả người coi thi và người thi.
Từ khóa: thi trắc nghiệm, ưu điểm, đánh giá kết quả học tập, sinh viên

17. Tập luyện cho sinh viên sư phạm toán hoạt động phát hiện và sửa chữa sai lầm của học sinh theo hướng rèn luyện kĩ năng đánh giá kết quả học tập

17. Tập luyện cho sinh viên sư phạm toán hoạt động phát hiện và sửa chữa sai lầm của học sinh theo hướng rèn luyện kĩ năng đánh giá kết quả học tập

 15:24 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập vấn đề tập luyện cho sinh viên sư phạm toán sửa chữa sai lầm mà học sinh mắc phải thông qua hoạt động rèn luyện kĩ năng đánh giá kết quả học tập của học sinh, qua các nội dụng: vai trò của hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học toán; các cấp độ phát hiện và sửa chữa sai lầm; một số yêu cầu sư phạm khi thực hiện hoạt động phát hiện và sửa chữa sai lầm cho học sinh; tổ chức cho sinh viên sư phạm toán tập luyện hoạt động phát hiện và sửa chữa sai lầm cho học sinh. Ở mỗi nội dung, tác giả có những phân tích và ví dụ minh họa cụ thể để làm sáng tỏ vấn đề.
Từ khóa: sinh viên sư phạm toán, phát hiện và sửa chữa sai lầm, học sinh, rèn luyện kĩ năng, đánh giá kết quả học tập

14. Đổi mới việc đánh giá kết quả học tập ngành giáo dục mầm non bằng việc xây dựng và đánh giá hồ sơ học tập

14. Đổi mới việc đánh giá kết quả học tập ngành giáo dục mầm non bằng việc xây dựng và đánh giá hồ sơ học tập

 22:13 13/09/2016

Bài viết trình bày so sánh đánh giá về học tập và đánh giá phục vụ học tập; phân biệt hồ sơ môn học và bài tập lớn; các bước trong đánh giá hồ sơ môn học và những lưu ý khi hướng dẫn sinh viên làm hồ sơ môn học; cũng như vận dụng hồ sơ môn học đối với sinh viên ngành giáo dục mầm non.

3.Thực trạng quản lí đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở các trường đại học hiện nay

3.Thực trạng quản lí đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở các trường đại học hiện nay

 11:05 10/09/2016

Bài viết phản ánh thực trạng về mức độ thực hiện quản lí đánh giá kết quả học tập; quản lí đánh giá kết quả học tập; lập kế hoạch đánh giá kết quả học tập; kiểm tra giám sát đánh giá kết quả học tập; nhiệm vụ của các bộ phận trong đánh giá kết quả học tập; chính sách động viên, khuyến khích cán bộ quản lí, giáo viên và sinh viên đổi mới hoạt động đánh giá kết quả học tập; hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lí và giáo viên về nghiệp vụ đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ; đưa ra kết luận chung về thực trạng và đề xuất giải pháp quản lí đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây