60. GIÁO DỤC Ý THỨC TRÁCH NHIỆM CHO SINH VIÊN THÔNG QUA  DẠY HỌC MÔN “ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”  Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY

60. GIÁO DỤC Ý THỨC TRÁCH NHIỆM CHO SINH VIÊN THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN “ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM” Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: “Trách nhiệm” đang là vấn đề thời sự nóng bỏng hiện nay, nó diễn ra ở mọi lĩnh vực của đời sống, mọi thời điểm, mọi nơi. Bài viết đã đưa ra các biện pháp nhằm giáo dục và hình thành trách nhiệm cho sinh viên trên cơ sở phân tích vai trò, nội dung giáo dục trách nhiệm cho sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay thông qua dạy học môn “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Từ khóa: Trách nhiệm, giáo dục trách nhiệm, Đường lối cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam.

11. Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại học An Giang hiện nay

11. Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại học An Giang hiện nay

 20:02 21/04/2019

Tóm tắt: Thế giới hiện nay có nhiều thay đổi nhanh chóng và diễn biến phức tạp, khó lường trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, xã hội... Việt Nam đã và đang đứng trước những thời cơ và thách thức. Kiên định với con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đặc biệt đến công tác tư tưởng, lí luận; trong đó chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thế hệ trẻ. Với tư cách là những người trực tiếp làm công tác giảng dạy các môn Lí luận chính trị, bài viết tập trung trình bày khái quát thực trạng việc giảng dạy và học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại học An Giang; qua đó đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học này.
Từ khóa: Đường lối cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam, chất lượng giảng dạy, đại học An Giang.

14. SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC  MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KĨ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG HIỆN NAY

14. SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KĨ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG HIỆN NAY

 14:48 28/06/2018

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích vai trò của sơ đồ trong dạy học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, bài viết đưa ra các biện pháp nhằm sử dụng hiệu quả, phát huy tối đa vai trò của sơ đồ trong dạy học bộ môn ở trường Đại học Kĩ thuật Y tế Hải Dương hiện nay. Kết quả thực nghiệm sư phạm đã cho thấy sự thành công, hiệu quả của phương pháp dạy học này.
Từ khóa: Sơ đồ dạy học, đường lối cách mạng, phương pháp dạy học, thảo luận nhóm, đại học kĩ thuật y tế.

15. Giảng dạy bài “Đường lối đối ngoại” trong môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

15. Giảng dạy bài “Đường lối đối ngoại” trong môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

 09:00 01/11/2016

Bài báo trình bày những nọi dung cần làm rõ khi dạy bài ”Đường lối đối ngoại” trong môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: mục tiêu, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại, phương châm của đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế, thành tựu và hạn chế trong công tác đối ngoại.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây