53. RÈN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG TỰ HỌC CHO SINH VIÊN  TRONG DẠY HỌC MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

53. RÈN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG TỰ HỌC CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 13:20 30/06/2018

Tóm tắt: Chất lượng dạy học phụ thuộc vào nhiều yếu tố: nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy của giảng viên và tự học của sinh viên. Tự học giữ vai trò quan trọng, là nhân tố trực tiếp nâng cao chất lượng học tập. Đối với môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tự học giúp người học nắm vững nội dung cơ bản đường lối, chủ trương của Đảng, bồi dưỡng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước; giúp họ vận dụng kiến thức đã học để lí giải những vấn đề thực tiễn đặt ra, gắn lí luận với thực tiễn. Để phát huy tính tích cực của sinh viên trong quá trình tự học, cần có sự nỗ lực của cả người dạy lẫn người học và cả phía nhà trường.
Từ khóa: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, kĩ năng tự học, tính tích cực, sinh viên.

30.	Nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống yêu nước cho sinh viên thông qua giảng dạy môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

30. Nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống yêu nước cho sinh viên thông qua giảng dạy môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

 15:53 20/04/2017

Dựa trên định nghĩa về lòng yêu nước và vai trò của nó đối với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập, tác giả nêu rõ lý do cho việc lựa chọn chủ đề đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam để giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên. Từ thực trạng giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh thông qua chủ đề giảng dạy đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Trường Đại học Hồng Đức, tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống yêu nước qua môn học trong trường Đại học Hồng Đức.

15. Một số phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực của Sinh viên trong môn Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

15. Một số phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực của Sinh viên trong môn Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

 00:00 25/12/2016

Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là một yêu cầu bức xúc, một nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. SV xem môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là môn “ngoại đạo”, “học để thi”, không có ý nghĩa, ứng dụng gì đối với cuộc sống của họ cả. Thực trạng trên có nhiều nguyên nhân xuất phát từ phương pháp giảng dạy của giảng viên cũng như thái độ và phương pháp học tập của sinh viên. Để giải quyết được thực trạng trên, trước hết cần phải xem xét lại phương pháp giảng dạy của giảng viên đối với môn học này, vì giảng viên là người đầu tiên đem lại hứng thú học tập, là người truyền dẫn tri thức cho sinh viên. Bài viết đề xuất một số phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên đối với môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây