11. Đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học - nhìn nhận từ một trường đại học địa phương

11. Đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học - nhìn nhận từ một trường đại học địa phương

 11:41 28/12/2019

Tóm tắt: Hiện nay, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng là một nhiệm vụ rất quan trọng đối với các tổ chức giáo dục đại học, bởi vì hoạt động đảm bảo chất lượng nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu của người học và cộng đồng về chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao vị thế của trường đại học. Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng đang được các trường đại học ở Việt Nam quan tâm. Nghiên cứu này trao đổi một số vấn đề về lí luận của đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng, mối quan hệ giữa đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng với mục tiêu, mức độ chất lượng và việc áp dụng của giáo dục đại học ở Việt Nam, mô hình đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng của một số nước trên thế giới, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị để giúp gia tăng việc áp dụng đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam nói chung, các trường đại học địa phương nói riêng.
Từ khóa: Kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng, kiểm định, cơ sở giáo dục đại học, đại học địa phương.

4.	Trường đại học địa phương với việc phát triển mô hình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

4. Trường đại học địa phương với việc phát triển mô hình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

 08:29 14/07/2017

Bài báo trình bày về mô hình đào tạo giáo viên tại các trường đại học địa phương và một số vấn đề đặt ra trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; một số giải pháp phát triển mô hình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tại các trường đại học địa phương đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

3. Mô hình trường cao đẳng cộng đồng Bắc Mĩ và khả năng vận dụng vào trường đại học địa phương ở Việt Nam

3. Mô hình trường cao đẳng cộng đồng Bắc Mĩ và khả năng vận dụng vào trường đại học địa phương ở Việt Nam

 16:07 17/02/2017

Bài báo giới thiệu mô hình trường cao đẳng cộng đồng Bắc Mĩ và khả năng vận dụng mô hình trường cao đẳng Bắc Mĩ vào trường đại học địa phương ở Việt Nam.

10. Vai trò của các trường đại học địa phương trong việc phục vụ kinh tế địa phương

10. Vai trò của các trường đại học địa phương trong việc phục vụ kinh tế địa phương

 14:59 09/02/2017

Bài báo trình bày lợi thế và hạn chế của các trường đại học địa phương trong việc phát triển kinh tế địa phương và các giải pháp phát huy vai trò của các trường đại học địa phương trong việc phát triển kinh tế xã hội địa phương.

05. Một số giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ trong quản lí tài chính ở các trường đại học địa phương

05. Một số giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ trong quản lí tài chính ở các trường đại học địa phương

 14:41 25/01/2017

Tóm tắt: Mục đích chủ yếu của việc giao quyền tự chủ cho các trường đại học là để các trường hoạt động một cách có hiệu quả và đáp ứng tốt nhất những đòi hỏi của xã hội. Bài viết phân tích và đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện cơ chế tự chủ trong quản lý tài chính ở các trường đại học địa phương.
Từ khóa: tự chủ, quản lí tài chính, đại học địa phương.

3. Giải pháp hoàn thiện mô hình hội đồng trường các trường đại học địa phương ở Việt Nam

3. Giải pháp hoàn thiện mô hình hội đồng trường các trường đại học địa phương ở Việt Nam

 10:10 10/01/2017

Bài báo trình bày sự tất yếu phải thành lập hội đồng trong các trường đại học, mô hình hội đồng trường các trường đại học địa phương và một số giải pháp hoàn thiện mô hình hội đồng trường các trường đại học địa phương ở Việt Nam.

20. Đào tạo theo tín chỉ trong các trường đại học địa phương –thực trạng và giải pháp

20. Đào tạo theo tín chỉ trong các trường đại học địa phương –thực trạng và giải pháp

 16:18 07/01/2017

Bài báo trình bày tổng quan về học chế tín chỉ và việc áp dụng đào tạo theo tín chỉ ở Việt Nam, hoạt động đào tạo theo tín chỉ trong các trường đại học địa phương và đề xuất một số biện pháp cải thiện hoạt động đào tạo theo tín chỉ.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây