02. Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học An Giang

02. Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học An Giang

 09:40 07/05/2019

Tóm tắt: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm là một trong những nội dung cốt lõi của chương trình đào tạo sư phạm nói chung, đào tạo giáo viên tiểu học nói riêng. Thông qua nội dung này, sinh viên được trang bị các kĩ năng sư phạm cần thiết trước khi đến trường phổ thông thực tập, phát huy được các năng lực của bản thân, hoàn thành tốt các công việc của một người giáo viên tiểu học. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu vài nét về thực tiễn và nêu biện pháp để nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học An Giang.
Từ khóa: Nghiệp vụ sư phạm, Giáo dục tiểu học, Đại học An Giang.

11. Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại học An Giang hiện nay

11. Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại học An Giang hiện nay

 20:02 21/04/2019

Tóm tắt: Thế giới hiện nay có nhiều thay đổi nhanh chóng và diễn biến phức tạp, khó lường trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, xã hội... Việt Nam đã và đang đứng trước những thời cơ và thách thức. Kiên định với con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đặc biệt đến công tác tư tưởng, lí luận; trong đó chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thế hệ trẻ. Với tư cách là những người trực tiếp làm công tác giảng dạy các môn Lí luận chính trị, bài viết tập trung trình bày khái quát thực trạng việc giảng dạy và học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại học An Giang; qua đó đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học này.
Từ khóa: Đường lối cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam, chất lượng giảng dạy, đại học An Giang.

5. Mục tiêu và giải pháp phát triển giáo dục của Trường Đại học An Giang đến năm 2020

5. Mục tiêu và giải pháp phát triển giáo dục của Trường Đại học An Giang đến năm 2020

 14:12 17/02/2017

Bài báo trình bày các giải pháp phát triển giáo dục của Trường Đại học An Giang đến năm 2020 đạt chất lượng ngang với các trường đại học vùng Đông Nam Á.

5. Động cơ học tập của sinh viên trường Đại học An Giang

5. Động cơ học tập của sinh viên trường Đại học An Giang

 14:01 29/08/2016

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về động cơ nhân thức khoa học; động cơ xã hội của sinh viên trường Đại học An Giang trong quá trình học tập; đưa ra một số kết luận và khuyến nghị.

6. Trường Đại học An Giang với việc đào tạo nhân lực gắn với phát triển kinh tế - xã hội

6. Trường Đại học An Giang với việc đào tạo nhân lực gắn với phát triển kinh tế - xã hội

 11:22 16/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về mô hình giáo dục gắn với phát triển kinh tế - xã hội, mối quan hệ giữa đào tạo với nhu cầu xã hội; kết quả khảo sát mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp và đề ra một số giải pháp phát triển giáo dục đào tạo tại Trường Đại học An Giang gắn với phát triển kinh tế - xã hội.
Từ khóa: đào tạo, kinh tế - xã hội, Đại học An Giang.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây