03. Cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập Vấn đề đặt ra đối với mở chương trình đào tạo, mở mã ngành đào tạo

03. Cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập Vấn đề đặt ra đối với mở chương trình đào tạo, mở mã ngành đào tạo

 11:03 28/12/2019

Tóm tắt: Tự chủ các trường đại học là một trong những điều kiện cần thiết để thực hiện các phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. Trong đó, tự chủ mở mã ngành, chương trình đào tạo là một trong những yếu tố then chốt. Trong phạm vi bài viết, đi sâu phân tích về cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập về thực trạng, mở mới chương trình tại các cơ sở giáo dục đào tạo đại học, những ưu điểm, tồn tại trong thực hiện mở ngành và chuyên ngành đào tạo đối với các đơn vị công tự chủ, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm phát huy tối đa hiệu quả của chủ trương, mô hình tự chủ trong các trường đại học.
Từ khóa: cơ chế tự chủ, đại học công lập, chương trình đào tạo, mã ngành đào tạo.

84.	Tự chủ tài chính trong giáo dục Đại học công lập – Lợi ích và bất cập

84. Tự chủ tài chính trong giáo dục Đại học công lập – Lợi ích và bất cập

 15:20 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Tự chủ trong giáo dục Đại học tại Việt Nam; - Lợi ích của tự chủ tài chính trong giáo dục Đại học công lập; - Những bất cập, tồn tại khi thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong giáo dục Đại học công lập; - Một số đề xuất, kiến nghị.

14.	Thực trạng hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong của một số trường đại học công lập Việt Nam

14. Thực trạng hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong của một số trường đại học công lập Việt Nam

 14:17 11/07/2017

Bài báo trình bày về vấn đề đảm bảo chất lượng đang triển khai tại các trường đại học; kết quả đánh giá và mức độ đáp ứng của nhà trường về hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong.

2. Quản lí tài chính của các cơ sở đào tạo đại học công lập

2. Quản lí tài chính của các cơ sở đào tạo đại học công lập

 16:32 19/09/2016

Bài viết tập trung giới thiệu về mô hình quản trị tài chính ở trường đại học theo tiếp cận tổng thể hướng tới cải thiện kết quả giáo dục. Từ đó, đề ra các phương thức đổi mới cơ chế quản lí tài chính đối với các trường đại học công lập, các vấn đề ưu tiên giải quyết trong quản lí tài chính của các trường đại học công lập hiện nay. Trong đó, tập trung vào vấn đề: đổi mới quản lí tài chính giáo dục đại học: quản lí Nhà nước và quản trị nhà trường.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây