56. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG Ý THỨC THẨM MĨ  CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ HIỆN NAY TỪ GÓC NHÌN CÁI ĐẸP  CỦA MĨ HỌC MÁC - LÊNIN

56. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG Ý THỨC THẨM MĨ CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ HIỆN NAY TỪ GÓC NHÌN CÁI ĐẸP CỦA MĨ HỌC MÁC - LÊNIN

 16:58 22/05/2020

Tóm tắt: Với mục tiêu giáo dục toàn diện cho sinh viên hiện nay thì việc giáo dục ý thức thẩm mĩ chiếm vị trí quan trọng không thể thiếu. Chân - Thiện - Mĩ là ba tiêu chí cơ bản trong quá trình hoàn thiện nhân cách con người. Vì thế, trong giáo dục ý thức thẩm mĩ thì giáo dục cái đẹp giữ vị trí trung tâm then chốt. Cái đẹp được hiểu là những giá trị thẩm mĩ xã hội khách quan của các sự vật hiện tượng toàn vẹn, cụ thể, cảm tính trong hiện thực, được con người thụ cảm, cảm tính và đánh giá về phương diện thẩm mĩ. Bài viết làm rõ thực trạng ý thức thẩm mĩ của sinh viên Đại học Huế, đánh giá những ưu điểm, nhược điểm, chỉ ra những nguyên nhân của hạn chế và đưa ra các giải pháp bồi dưỡng ý thức thẩm mĩ cho sinh viên Đại học Huế trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Giáo dục, ý thức thẩm mĩ, sinh viên, Đại học Huế.

17. Biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên Đại học Huế trong bối cảnh hiện nay

17. Biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên Đại học Huế trong bối cảnh hiện nay

 16:42 07/09/2017

Tóm tắt: Bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã đặt ra nhiệm vụ cho ngành giáo dục - đào tạo những yêu cầu mới trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước có đủ trình độ, năng lực để thích nghi với những yêu cầu mới. Bài viết này đề cập biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên Đại học Huế, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở các trường đại học nói chung, Đại học Huế nói riêng trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: giáo dục kĩ năng sống, sinh viên, Đại học Huế.

6. Nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức cơ quan Đại học Huế

6. Nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức cơ quan Đại học Huế

 16:17 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nêu lên thực trạng chất lượng đội ngũ viên chức của cơ quan Đại học Huế qua đó đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức cơ quan Đại học Huế.
Từ khóa: chất lượng, viên chức, Đại học Huế.

7. Nghiên cứu thực trạng quản lí công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên đại học Huế

7. Nghiên cứu thực trạng quản lí công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên đại học Huế

 22:13 13/09/2016

Bài viết trình bày về thực trạng nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên và sinh viên về sự cần thiết của việc giáo dục pháp luật cho sinh viên; kế hoạch hóa; tổ chức thực hiện; chỉ đạo, giám sát và phối hợp thực hiện; kiểm tra, đánh giá trường đại học Huế; từ đó đề xuất các biện pháp quản lí công tác này.

11. Nâng cao năng lực nghiên cứu  khoa học cho sinh viên khoa Giáo dục Mầm non trường ĐH Sư phạm- ĐH Huế

11. Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên khoa Giáo dục Mầm non trường ĐH Sư phạm- ĐH Huế

 15:02 17/06/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày những phân tích về thực trạng nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa giáo dục mầm non, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế. Từ đó, tác giả đề xuất một số biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa giáo dục mầm non của trường như: tăng cường nhận thức; tạo sự đam mê khám phá, sáng tạo của người học; tạo động lực cho công tác nghiên cứu khoa học; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên; tổ chức, bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

Từ khoá: năng lực; nghiên cứu khoa học, giáo dục mầm non, đại học Sư phạm, Đại học Huế

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây