29. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÍ PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN  TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG

29. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÍ PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG

 09:19 15/09/2020

Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm Quản lí phiếu lấy ý kiến phản hồi, làm tiền đề cho việc xây dựng, viết mã lệnh, cài đặt, kiểm thử và đánh giá chương trình phần mềm Quản lí phiếu lấy ý kiến phản hồi tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang. Kết quả của bài viết cho phép xác định rõ các tác nhân và các chức năng chính của hệ thống, cách tổ chức cơ sở dữ liệu của hệ thống và cho phép làm rõ các tiến trình xử lí dữ liệu của hệ thống.
Từ khóa: phân tích, thiết kế, phần mềm, ý kiến phản hồi, hoạt động giảng dạy, Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

32. NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC DẠY VÀ HỌC KĨ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC  NÔNG - LÂM BẮC GIANG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

32. NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC DẠY VÀ HỌC KĨ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

 09:19 15/09/2020

Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm chỉ ra những khó khăn gặp phải của sinh viên năm thứ nhất không chuyên tiếng Anh và giảng viên tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang trong quá trình học tập và giảng dạy kĩ năng nói tiếng Anh, đồng thời nêu lên một số biện pháp khắc phục và cải thiện kĩ năng này. Khoảng 300 sinh viên năm thứ nhất của trường được lựa chọn để tham gia khảo sát qua các phiếu điều tra. Theo kết quả ghi nhận được, khó khăn chính của giảng viên khi dạy kĩ năng nói là lớp học đông, trình độ không đồng đều và sinh viên bị ảnh hưởng bởi tiếng mẹ đẻ. Bên cạnh đó, khó khăn của sinh viên chủ yếu do trình độ tiếng Anh thấp và phương pháp học tập kĩ năng nói chưa đúng và chưa chủ động. Từ kết quả trên, một số giải pháp sư phạm được đề xuất nhằm cải thiện kĩ năng nói cho sinh viên.
Từ khóa: Kĩ năng nói, trình độ sinh viên, phương pháp học tập, Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây