36. Hoạt động ngoại khóa của học viên ở các trường đại học quân sự hiện nay

36. Hoạt động ngoại khóa của học viên ở các trường đại học quân sự hiện nay

 14:36 13/07/2017

Bài báo trình bày về ngoại khóa và hoạt động ngoại khóa của học viên ở các trường đại học quân sự hiện nay (mục đích, nội dung, chủ thể tổ chức, điều khiển, tham gia, ...).

29. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC VIÊN  Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÂN SỰ HIỆN NAY

29. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÂN SỰ HIỆN NAY

 08:50 04/05/2017

Năng lực sáng tạo là đặc trưng hàng đầu của con người, là yếu tố quan trọng và là động lực to lớn chi phối, tác động trực tiếp đến sự phát triển của mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực quân sự. Từ yêu cầu khách quan đó, đòi hỏi đội ngũ sĩ quan quân đội phải có phẩm chất và năng lực toàn diện, trong đó yếu tố năng lực sáng tạo đóng vai trò đặc biệt quan trọng, giúp họ thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị và quân đội. Để phát triển có hiệu quả năng lực sáng tạo cho học viên ở các trường đại học quân sự hiện nay, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và chiến đấu của quân đội trong tình hình mới, các nhà trường quân đội cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản.

04. Những giải pháp cơ bản góp phần bồi dưỡng phương pháp tự học cho học viên ở các trường đại học quân sự

04. Những giải pháp cơ bản góp phần bồi dưỡng phương pháp tự học cho học viên ở các trường đại học quân sự

 14:41 25/01/2017

Tóm tắt: Trước yêu cầu mới về giáo dục, đào tạo của nhà trường trong thời đại văn minh thông tin và công nghệ, của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; nước ta chuyển dần sang xã hội học tập, mọi người đi học và học tập suốt đời. Vì thế, đào tạo của nhà trường nhất là ở bậc đại học, trọng tâm là trang bị cho sinh viên cách học, nhằm chuẩn bị cho họ phương pháp để học tập không chỉ trong trường đại học mà học suốt đời trong xã hội học tập. Vấn đề dạy cách học vừa thể hiện xu hướng cơ bản của nhà trường hiện đại vừa quán triệt tư tưởng đổi mới cách dạy, cách học.
Từ khóa: Phương pháp tự học, đại học quân sự, giáo trình.

12. Nhận thức về nghề nghiệp và giá trị nghề nghiệp sư phạm của học viên hệ đào tạo giáo viên khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học quân sự hiện nay

12. Nhận thức về nghề nghiệp và giá trị nghề nghiệp sư phạm của học viên hệ đào tạo giáo viên khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học quân sự hiện nay

 15:24 13/09/2016

Bài viết trình bày về thực trạng nhận thức của học viên hệ đào tạo giáo viên khoa học xã hội nhân văn ở các trường đại học quân sự về nghề nghiệp sư phạm; nhận thức của học viên về những giá trị nghề nghiệp sư phạm; từ đó đưa ra một số biện pháp cơ bản nâng cao nhận thức về nghề nghiệp và giá trị nghề nghiệp sư phạm cho học viên hệ đào tạo giáo viên khoa học xã hội nhân văn ở các trường đại học quân sự.

6. Quản lí hoạt động học tập của học viên theo tiếp cận năng lực ở đại học quân sự hiện nay

6. Quản lí hoạt động học tập của học viên theo tiếp cận năng lực ở đại học quân sự hiện nay

 13:37 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số giải pháp cần tiến hành đồng bộ để quản lí tốt hoạt động học tập của học viên theo tiếp cận năng lực ở các trường đại học ngành quân sự.
Từ khóa: quản lí, hoạt động học tập, học viên, tiếp cận năng lực, đại học quân sự.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây