02. XÂY DỰNG TRƯỜNG THỰC HÀNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

02. XÂY DỰNG TRƯỜNG THỰC HÀNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

 15:45 22/11/2017

Tóm tắt: Bài viết trình bày sự cần thiết phải xây dựng trường thực hành của trường đại học sư phạm; thực trạng, mô hình và giải pháp xây dựng trường thực hành của trường đại học sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Từ khóa: Trường thực hành sư phạm, đại học sư phạm, đổi mới giáo dục

13.	 Một số vấn đề về đào tạo theo học chế tín chỉ ở các trường đại học sư phạm trong thời kì hội nhập

13. Một số vấn đề về đào tạo theo học chế tín chỉ ở các trường đại học sư phạm trong thời kì hội nhập

 15:10 19/07/2017

Bài báo trình bày về các vấn đề của đào tạo theo học chế tín chỉ: khái niệm; ưu điểm; nhược điểm; và đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả của phương pháp đào tạo này.

17.	Thực trạng đào tạo giáo viên dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở một số trường đại học sư phạm

17. Thực trạng đào tạo giáo viên dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở một số trường đại học sư phạm

 08:39 14/07/2017

Bài báo trình bày kết quả khảo sát thực trạng tổ chức đào tạo giáo viên dạy học tích hợp ở các khoa Vật lí, Hóa học, Sinh học ở một số trường đại học sư phạm; phân tích chương trình đào tạo giáo viên dạy học tích hợp ở các khoa trên.

19. Tăng cường việc tự học cho sinh viên Khoa Giáo dục quốc phòng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong bối cảnh hiện nay

19. Tăng cường việc tự học cho sinh viên Khoa Giáo dục quốc phòng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong bối cảnh hiện nay

 17:58 09/07/2017

Tóm tắt: Hiện nay, quy trình đào tạo của các trường đại học và cao đẳng trên cả nước cơ bản đã chuyển từ hình thức đào tạo niên chế sang học chế tín chỉ mềm dẻo, linh hoạt, trong đó coi trọng tính tự giác, tích cực, năng lực đọc sách, tự nghiên cứu của sinh viên. Tự học là con đường phát triển nội lực của mỗi cá nhân, động lực chính của quá trình phát triển giáo dục - đào tạo, là nhân tố giúp mỗi cá nhân phát triển toàn diện và phong phú. Bài viết này đề cập giải pháp tăng cường việc tự học cho sinh viên Khoa Giáo dục Quốc phòng - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Tăng cường tự học, Sinh viên, Giáo dục Quốc phòng, Đại học Sư phạm.

01. Quy trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên đại học sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

01. Quy trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên đại học sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 16:37 26/06/2017

Tóm tắt: Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên đại học sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục vừa là mục tiêu, vừa là động lực và được coi là một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Muốn phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chúng ta cần đổi mới công tác bồi dưỡng. Để đổi mới công tác này, theo chúng tôi cần triển khai thực hiện quy trình bồi dưỡng như sau: - Xác định mục tiêu bồi dưỡng; - Xác định nhu cầu bồi dưỡng của đội ngũ giảng viên; - Xây dựng nội dung bồi dưỡng; - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giảng viên; - Đổi mới công tác tổ chức bồi dưỡng giảng viên; - Đổi mới đánh giá kết quả bồi dưỡng giảng viên.
Từ khóa: giảng viên, đại học sư phạm, đổi mới.

8. Biện pháp rèn luyện kĩ năng xử lí thông tin trong học tập môn Giáo dục cho sinh viên đại học sư phạm

8. Biện pháp rèn luyện kĩ năng xử lí thông tin trong học tập môn Giáo dục cho sinh viên đại học sư phạm

 15:25 22/02/2017

Bài báo trình bày cơ sở lí luận và một số biện pháp rèn luyện kĩ năng xử lí thông tin trong học tập môn Giáo dục cho sinh viên đại học sư phạm.

8. Hình thành kĩ năng tư vấn cho sinh viên Trường Đại học sư phạm- Đại học Thái Nguyên

8. Hình thành kĩ năng tư vấn cho sinh viên Trường Đại học sư phạm- Đại học Thái Nguyên

 09:58 20/02/2017

Bài báo giới thiệu hoạt động tư vấn, thực trạng, những khó khăn trong qua trình hình thành kĩ năng tư vấn cho sinh viên và một số kiến nghị nhằm khắc phục khó khăn tại Trường Đại học sư phạm- Đại học Thái Nguyên.

8. Mô hình tổ chức tự học Giáo dục học cho sinh viên đại học sư phạm có sự hỗ trợ của hệ thống E- learning

8. Mô hình tổ chức tự học Giáo dục học cho sinh viên đại học sư phạm có sự hỗ trợ của hệ thống E- learning

 08:46 20/02/2017

Bài báo trình bày ưu thế của E- learning trong dạy học và mô hình tổ chức tự học Giáo dục học cho sinh viên đại học sư phạm có sự hỗ trợ của hệ thống E- learning.

1. Thực trạng đào tạo ngành khoa học xã hội ở các trường đại học sư phạm hiện nay

1. Thực trạng đào tạo ngành khoa học xã hội ở các trường đại học sư phạm hiện nay

 16:07 17/02/2017

Bài báo trình bày tầm quan trọng và kết quả đánh giá thực trạng đào tạo, tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng đào tạo ngành khoa học xã hội ở các trường đại học sư phạm hiện nay.

23. Nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học của sinh viên Trường đại học sư phạm Hà Nội hiện nay

23. Nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học của sinh viên Trường đại học sư phạm Hà Nội hiện nay

 15:14 13/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng đổi mới phương pháp dạy học và một số giải pháp cải tiến phương pháp dạy học ở Trường đại học sư phạm Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên nhà trường hiện nay.

15. Về việc dạy học toán sơ cấp ở Khoa Toán các trường đại hoc sư phạm

15. Về việc dạy học toán sơ cấp ở Khoa Toán các trường đại hoc sư phạm

 14:55 13/02/2017

Bài báo trình bày vai trò của việc dạy học toán sơ cấp, chương trình, tổ chức dạy học và đề xuất xây dựng chương trình dạy học toán sơ cấp ở Khoa Toán các trường đại hoc sư phạm.

2. Phát triển đội ngũ giảng viên bộ môn Phương pháp giảng dạy- một yêu cầu cấp thiết đối với các trường, khoa đại học sư phạm

2. Phát triển đội ngũ giảng viên bộ môn Phương pháp giảng dạy- một yêu cầu cấp thiết đối với các trường, khoa đại học sư phạm

 09:18 01/12/2016

Bài báo trình bày nhu cầu phát triển đội ngũ giảng viên bộ môn Phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đại học Việt Nam, phát triển ngành sư phạm giai đoạn 2011-2020 và sự đổi mới chương trình, vai trò người thầy và yêu cầu nghiên cứu khoa học giáo dục ngày càng cao.

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển đội ngũ giảng viên bộ môn phương pháp giảng dạy trong các trường, khoa đại học sư phạm

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển đội ngũ giảng viên bộ môn phương pháp giảng dạy trong các trường, khoa đại học sư phạm

 09:58 31/10/2016

Bài báo trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển đội ngũ giảng viên bộ môn phương pháp giảng dạy: khó khăn của ngành, xu hướng đa ngành hóa của trường và việc đào tạo giáo viên ngoài trường sư phạm , sụ chuyển đổi phương thức đào tạo của các trường đại học.

13. Những yêu cầu về chuyên môn đối với giảng viên Trường đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên nhằm thích ứng phương thức  đào tạo theo học chế tín chỉ

13. Những yêu cầu về chuyên môn đối với giảng viên Trường đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên nhằm thích ứng phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ

 10:02 26/10/2016

Bài báo trình bày những yêu cầu khi xây dựng đề cương bài giảng và đề cương môn học đảm bảo những yêu cầu về chuyên môn đối với giảng viên Trường đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên nhằm thích ứng phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ.

5. Phương pháp tiếp cận và những nguyên tắc giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường đại học sư phạm

5. Phương pháp tiếp cận và những nguyên tắc giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường đại học sư phạm

 16:44 30/09/2016

Tóm tắt: Giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường đại học sư phạm là hoạt động thiết thực để nâng cao chất lượng đào tạo và văn hóa nhà trường. Bài viết trình bày phương pháp tiếp cận trong giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường đại học sư phạm và các nguyên tắc giáo dục hành vi này cho sinh viên, như: đảm bảo tính mục đích, giáo dục trong hoạt động, đảm bảo tính giá trị, thực tiễn trong giáo dục, phát huy vai trò xung kích, tự nguyện, tính tích cực của học sinh; đảm bảo tính phù hợp với đặc điểm tâm lí và tính đặc thù của sinh viên đại học sư phạm.
Từ khóa: sinh viên, đại học sư phạm, văn hóa học tập, giáo dục hành vi, phương pháp tiếp cận

6. Đảm bảo chất lượng trong các trường/khoa đại học sư phạm

6. Đảm bảo chất lượng trong các trường/khoa đại học sư phạm

 11:49 19/09/2016

Tóm tắt: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, chất lượng giáo dục đại học không chỉ đơn thuần đạt các chuẩn mực quốc gia mà phải tiến tới đạt các chuẩn mực trong khu vực và trên thế giới. Vì thế, chất lượng đào tạo giáo viên của các trường/khoa đại học sư phạm phải được đảm bảo, hay nói cách khác, các trường/khoa đại học sư phạm cần triển khai công tác đảm bảo chất lượng một cách toàn diện và hiệu quả.
Từ khóa: đảm bảo chất lượng, trường/khoa, đại học sư phạm.

14. Những khả năng của truyền hình đối với dạy học môn Giáo dục học ở trường đại học sư phạm

14. Những khả năng của truyền hình đối với dạy học môn Giáo dục học ở trường đại học sư phạm

 15:24 13/09/2016

Bài viết nêu lên những tác dụng và chức năng của truyền hình đối với dạy học môn Giáo dục học, đó là: chức năng truyền tải thông tin giáo dục; chức năng thực hiện các nội dung giáo dục; chức năng cung cấp tư liệu học tập cho dạy học môn Giáo dục học.

12. Dạy học môn giáo dục học trong đào tạo theo tín chỉ ở các trường đại học sư phạm

12. Dạy học môn giáo dục học trong đào tạo theo tín chỉ ở các trường đại học sư phạm

 15:00 13/09/2016

Bài viết trình bày bản chất của đào tạo theo tín chỉ; từ đó rút ra những ưu thế của phương thức dạy học này đối với tổ chức dạy học môn Giáo dục học; đồng thời, đưa ra một số biện pháp tổ chức dạy học môn này theo học chế tín chỉ.

19. Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên chuyên ngành Hóa học trong các trường đại học sư phạm

19. Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên chuyên ngành Hóa học trong các trường đại học sư phạm

 11:05 10/09/2016

Bài viết trình bày khái niệm, cấu trúc năng lực nghiên cứu khoa học, vai trò năng lực nghiên cứu khoa học trong đào tạo nghề nghiệp cho sinh viên chuyên nghành Hóa học các trường đại học sư phạm; đưa ra thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học, từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên chuyên ngành Hóa học trong các trường đại học sư phạm.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây