19. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN  CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Ở HỆ THỐNG  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY

19. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Ở HỆ THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY

 17:16 04/01/2019

Tóm tắt: Để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các trường đại học tư thục hiện, cần thực hiện đồng bộ các nội dung, biện pháp; trong đó xác định đầy đủ, toàn diện nội dung quản lí đội ngũ giảng viên có ý nghĩa rất quan trọng. Bài viết trên cơ sở khái quát thực trạng đã chỉ ra những nội dung cơ bản trong quản lí đội ngũ giảng viên các môn Khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.
Từ khóa: Giảng viên, quản lí, đội ngũ giảng viên, đại học tư thục, khoa học xã hội và nhân văn.

20. QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY

20. QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY

 09:04 19/12/2017

Tóm tắt: Việc quản lí đội ngũ giảng viên, nhất là giảng viên các môn khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua vẫn còn tồn tại những hạn chế và bất cập cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu của đội ngũ. Bài viết trên cơ sở đánh giá khái quát thực trạng đã đề xuất các biện pháp cơ bản trong quản lí đội ngũ giảng viên các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường đại học tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.
Từ khóa: Quản lí, giảng viên, khoa học xã hội và nhân văn, đại học tư thục.

47. TĂNG  CƯỜNG QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC KHU VỰC HÀ NỘI

47. TĂNG CƯỜNG QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC KHU VỰC HÀ NỘI

 10:09 23/08/2017

Chất lượng giáo dục là một trong những mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội, các cơ sở giáo dục và là vấn đề trọng yếu trong chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước ta. Quản lí chất lượng đào tạo sau đại học là tổng hợp hoạt động tích cực, sáng tạo của chủ thể trong tất cả các lĩnh vực, yếu tố của quá trình đào tạo sau đại học thông qua các phương tiện, công cụ quản lí nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này tại những cơ sở giáo dục. Bài viết nghiên cứu về vấn đề này.

58.	 Nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm về sự phát triển đại học tư thục ở Nam Phi

58. Nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm về sự phát triển đại học tư thục ở Nam Phi

 15:41 19/07/2017

Bài báo trình bày về sự thành công của đại học tư thục ở Nam Phi và rút ra một số bài học kinh nghiệm từ sự thành công trên.

18. Hệ thống quản lí chất lượng đào tạo tại các trường đại học tư thục theo quan điểm quản lí chất lượng tổng thể (TQM).

18. Hệ thống quản lí chất lượng đào tạo tại các trường đại học tư thục theo quan điểm quản lí chất lượng tổng thể (TQM).

 16:21 30/03/2017

Bài báo này phân tích sự cần thiết của việc xây dựng hệ thống quản lí đào tạo tại trường đại học tư thục theo quan điểm TQM cho việc đảm bảo chất lượng đào tạo. Bài báo phân tích những điểm đặc biệt, nội dung, lợi ích của việc quản lí chất lượng đào tạo bởi TQM.Trình bày cơ cấu, cơ chế và các mối quan hệ trong hệ thống quản lý chất lượng đào tạo tại trường đại học tư thục.

4. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong các trường đại học tư thục

4. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong các trường đại học tư thục

 14:55 13/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong các trường đại học tư thục hiện nay.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây