12. Khảo sát thực trạng năng lực tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ Trường Đại học Vinh

12. Khảo sát thực trạng năng lực tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ Trường Đại học Vinh

 17:07 26/11/2018

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu năng lực tiếng Anh đầu vào của 212 sinh viên không chuyên ngữ tại Trường Đại học Vinh. Thông qua bài kiểm tra và phỏng vấn, kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ có 22% số sinh viên đạt trình độ đầu vào A2 như yêu cầu. Phân tích từ nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thời lượng (tính bằng năm) học tiếng Anh ở các trường phổ thông không có tác động đến kết quả tiếng Anh và sinh viên nữ đạt điểm tiếng Anh cao hơn sinh viên nam.
Từ khóa: Năng lực tiếng Anh, sinh viên không chuyên ngữ, giải pháp, giảng viên, dạy và học, Đại học Vinh.

56.	 Vận dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp để nâng cao chất lượng giảng dạy học phần môi trường và phát triển cho sinh viên trường Đại học Vinh

56. Vận dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp để nâng cao chất lượng giảng dạy học phần môi trường và phát triển cho sinh viên trường Đại học Vinh

 15:41 19/07/2017

Bài báo trình bày về phương pháp nghiên cứu trường hợp, các loại nghiên cứu trường hợp, cách xây dựng một trường hợp để dạy học và vận dụng nó để giảng dạy học phần Môi trường.

3.	Quá trình xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành sư phạm theo CDIO tại trường đại học Vinh

3. Quá trình xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành sư phạm theo CDIO tại trường đại học Vinh

 08:29 14/07/2017

Bài báo trình bày về sự cần thiết phải xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo các ngành sư phạm của trường dạy học Vinh theo tiếp cận CDIO; vận dụng CDIO xây dựng chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo; xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo theo CDIO và một số kinh nghiệm bước đầu về xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo các ngành sư phạm theo CDIO.

19. Giáo dục môi trường biển đảo cho sinh viên ngành sư phạm địa lí ở Trường Đại học Vinh

19. Giáo dục môi trường biển đảo cho sinh viên ngành sư phạm địa lí ở Trường Đại học Vinh

 10:29 31/10/2016

Bài báo trình bày phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường biển, đảo trong một số học phần của chương trình đào tạo cử nhân ngành sư phạm và các hình thức giáo dục bảo vệ môi trường biển, đảo cho sinh viên ngành sư phạm địa lí ở Trường Đại học Vinh.

23. Khoa sư phạm toán học, trường đại học Vinh 55 năm xây dựng và trưởng thành

23. Khoa sư phạm toán học, trường đại học Vinh 55 năm xây dựng và trưởng thành

 22:13 13/09/2016

Bài viết trình bày về lịch sử hình thành và phát triển của khoa sư phạm toán, trường đại học Vinh với 55 năm xây dựng và trưởng thành.

16. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học học phần Tin học cơ sở ở Trường Đại học Vinh

16. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học học phần Tin học cơ sở ở Trường Đại học Vinh

 11:58 10/09/2016

Bài viết trình bày một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học phần Tin học cơ sở theo học chế tín chỉ ở khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Vinh: Tin học theo nhóm ngành; biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng nhu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ; xây dựng hệ thống bài tập và câu hỏi hỗ trợ dạy học; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dạy học thực hành.

17. Trường thực hành sư phạm – Đại học Vinh trong công tác rèn nghề cho sinh viên

17. Trường thực hành sư phạm – Đại học Vinh trong công tác rèn nghề cho sinh viên

 17:37 22/08/2016

Bài báo trình bày vài nét về trường Đại học Vinh; sự cần thiết của việc thành lập Trường Thực hành Sư phạm-Đại học Vinh; những phân tích để thấy rõ: Trường Thực hành Sư phạm-Đai học Vinh là môi trường tốt trong công tác rèn nghề cho sinh viên.

8. Khảo sát ban đầu về rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Vinh

8. Khảo sát ban đầu về rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Vinh

 11:28 13/08/2016

Bài báo trình bày về thực trạng rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Vinh (về nội dung chương trình, phương thức rèn luyện nghề, kĩ năng thiết kế bài học; đánh giá kết quả rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học cho sinh viên) và đưa ra một số ý kiến đề xuất.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây