12. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG  CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP HIỆN NAY

12. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP HIỆN NAY

 17:22 28/07/2020

Tóm tắt: Thực trạng hiện nay cho thấy, học sinh sinh, sinh viên thờ ơ với văn hóa dân tộc, có nhiều biểu hiện tha hóa về mặt đạo đức; tỉ lệ tội phạm ở độ tuổi thanh thiếu niên tăng mạnh và tính chất phạm tội đặc biệt nghiêm trọng ngày càng nhiều, gây nhức nhối cho xã hội, mất ổn định tình hình đất nước. Vì vậy, việc giáo dục chính trị, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ là trách nhiệm không chỉ của nhà trường mà là của toàn xã hội.
Từ khóa: Giáo dục chính trị, đạo đức lối sống, trường trung cấp, đạo đức cách mạng.

04. Một số biện pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên quân đội nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện trong giai đoạn hiện nay

04. Một số biện pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên quân đội nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện trong giai đoạn hiện nay

 15:15 07/07/2018

Tóm tắt: Đạo đức cách mạng là phẩm chất cốt lõi của thanh niên quân đội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các đơn vị, là tiền đề quan trọng giúp thanh niên nâng cao ý thức tự giác trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỉ luật Quân đội. Chính vì vậy, để góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện đòi hỏi các cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp phải tăng cường các biện pháp lãnh đạo, quản lí, giáo dục nâng cao đạo đức cách mạng cho thanh niên. Bài viết trình bày về một số biện pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên quân đội nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Đạo đức, giáo dục đạo đức, đạo đức cách mạng, thanh niên, quân đội.

1. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

1. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

 08:44 19/12/2017

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số nghiên cứu về quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, về vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên và một số giải pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng, thanh niên

3. GIÁO DỤC LÍ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO SINH VIÊN HIỆN NAY THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ  	            BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII

3. GIÁO DỤC LÍ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO SINH VIÊN HIỆN NAY THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII

 08:24 23/08/2017

Trên cơ sở phân tích vai trò, ý nghĩa của lí tưởng và đạo đức cách mạng đối với quá trình hình thành phẩm chất của người cán bộ cách mạng, tác giả đã đưa ra một số giải pháp giáo dục lí tưởng, đạo đức cách mạng cho SV theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa XII góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm đào tạo ra lớp SV có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lòng yêu nước và tinh thần tự tôn dân tộc, trung thành với mục tiêu và lí tưởng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

60. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CỐT CÁN CẤP HUYỆN TẠI TỈNH AN GIANG HIỆN NAY

60. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CỐT CÁN CẤP HUYỆN TẠI TỈNH AN GIANG HIỆN NAY

 09:07 11/07/2017

Cán bộ cốt cán cấp huyện ở tỉnh An Giang hiện nay là người giữ các chức vụ quan trọng trong công tác Đảng, chính quyền và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các quan điểm, chính sách, văn bản tới cấp cơ sở. Cán bộ cốt cán cấp huyện là trung gian hay cầu nối truyền tải đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước giữa tỉnh và xã phường. Vì vậy, họ có vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng hiện nay. Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ cốt cán cấp huyện tại tỉnh An Giang là việc làm cần thiết và cấp bách; để làm tốt công tác đó, chúng ta phải thực hiện đồng bộ các giải pháp mang tính khách quan và chủ quan phù hợp với tình hình địa phương.

9. Giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

9. Giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

 10:10 10/01/2017

Bài báo trình bày 4 nội dung cơ bản( trung với nước, hiếu với dân; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; lòng yêu thương con người; tinh thần quốc tế trong sáng) giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây