4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG HÌNH THÀNH,  PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH  SINH VIÊN HIỆN NAY

4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH SINH VIÊN HIỆN NAY

 20:42 01/10/2017

Tóm tắt: Từ thực trạng giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong sự hình thành, phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay, tác giả đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong sự hình thành, phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam: Thứ nhất, nâng cao vai trò của các chủ thể giáo dục; thứ hai, đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; thứ ba, chú trọng xây dựng môi trường xã hội, môi trường học đường lành mạnh để tác động thuận lợi đến giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; thứ tư, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng đạo đức của sinh viên theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong sự hình thành, phát triển nhân cách sinh viên giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, giải pháp giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, nhân cách sinh viên.

20. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và công tác giáo dục sinh viên sư phạm

20. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và công tác giáo dục sinh viên sư phạm

 16:03 22/02/2017

Bài báo trình bày nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; những biện pháp giáo dục sinh viên sư phạm xây dựng chuẩn đạo đức cho sinh viên sư phạm rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

1. Tìm hiểu cấu trúc và tính chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

1. Tìm hiểu cấu trúc và tính chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

 10:12 13/02/2017

Bài báo trình bày một số suy nghĩ bước đầu về tìm hiểu cấu trúc, nội dung và tính chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh hiện tại và tương lai.

5. Giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên qua môn tư tưởng Hồ Chí Minh

5. Giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên qua môn tư tưởng Hồ Chí Minh

 16:41 07/01/2017

Bài báo trình bày quá trình nhận thức của Đảng về tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên qua môn tư tưởng Hồ Chí Minh để sinh viên thấy được trọng trách của mình trước dân tộc, đất nước.

9. Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên qua tìm hiểu các di tích lịch sử cách mạng

9. Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên qua tìm hiểu các di tích lịch sử cách mạng

 14:59 04/09/2016

Bài báo trình bày một số vấn đề về tiếp cận phạm trù đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội; vài nét về thực trạng tư tưởng đạo đức của học sinh, sinh viên trong những năm gần đây và những vấn đề đặt ra; Ý nghĩa của các di tích lịch sử cách mạng trong việc giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh, sinh viên; một số hình thức giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên qua tìm hiểu các di tích lịch sử cách mạng.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây