55. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HAI GIỜ TỰ HỌC  MÔN “ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”  CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

55. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HAI GIỜ TỰ HỌC MÔN “ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM” CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 15:32 29/05/2020

Tóm tắt: Tự học là con đường đúng đắn để người học hoàn thiện bản thân trên con đường chiếm lĩnh tri thức. Tự học rất cần thiết trong quá trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học hiện nay. Tuy nhiên, không phải sinh viên nào cũng có ý thức và thực hiện có hiệu quả hai giờ tự học nhất là các môn học lí luận chính trị, trong đó có môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả hai giờ tự học môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ.
Từ khóa: Tự học, sinh viên, Đảng Cộng sản Việt Nam.

60. GIÁO DỤC Ý THỨC TRÁCH NHIỆM CHO SINH VIÊN THÔNG QUA  DẠY HỌC MÔN “ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”  Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY

60. GIÁO DỤC Ý THỨC TRÁCH NHIỆM CHO SINH VIÊN THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN “ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM” Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: “Trách nhiệm” đang là vấn đề thời sự nóng bỏng hiện nay, nó diễn ra ở mọi lĩnh vực của đời sống, mọi thời điểm, mọi nơi. Bài viết đã đưa ra các biện pháp nhằm giáo dục và hình thành trách nhiệm cho sinh viên trên cơ sở phân tích vai trò, nội dung giáo dục trách nhiệm cho sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay thông qua dạy học môn “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Từ khóa: Trách nhiệm, giáo dục trách nhiệm, Đường lối cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam.

11. Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại học An Giang hiện nay

11. Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại học An Giang hiện nay

 20:02 21/04/2019

Tóm tắt: Thế giới hiện nay có nhiều thay đổi nhanh chóng và diễn biến phức tạp, khó lường trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, xã hội... Việt Nam đã và đang đứng trước những thời cơ và thách thức. Kiên định với con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đặc biệt đến công tác tư tưởng, lí luận; trong đó chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thế hệ trẻ. Với tư cách là những người trực tiếp làm công tác giảng dạy các môn Lí luận chính trị, bài viết tập trung trình bày khái quát thực trạng việc giảng dạy và học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại học An Giang; qua đó đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học này.
Từ khóa: Đường lối cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam, chất lượng giảng dạy, đại học An Giang.

24. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG HIỆN NAY

24. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG HIỆN NAY

 10:54 30/06/2018

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học An Giang trong giai đoạn đầu của quá trình đổi mới toàn diện GD-ĐT và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên của Trường.
Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, đổi mới giáo dục, giáo dục quốc phòng và an ninh, sinh viên, Trường Đại học An Giang.

6. Tìm hiểu về sự phát triển, bổ sung lí luận về dân chủ của Đảng Cộng Sản Việt Nam

6. Tìm hiểu về sự phát triển, bổ sung lí luận về dân chủ của Đảng Cộng Sản Việt Nam

 22:21 10/07/2017

Bài báo trình bày về sự phát triển và bổ sung lí luận dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam trong môn Lịch sử lớp 12

2. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam trong môn Lịch sử lớp 12

 14:50 13/01/2017

Bài báo trình bày khái quát Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam trong môn Lịch sử lớp 12 và một số Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng là những sự kiện quan trọng của dân tộc mà học sinh lớp 12 cần nắm vững.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây