6. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

6. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 14:42 28/06/2018

Tóm tắt: Đầu tư vào các nguồn lực khoa học và công nghệ đang phát triển trong các cơ sở giáo dục đại học là một yêu cầu cấp bách. Bài viết này vạch ra tình trạng hiện tại về đầu tư phát triển các nguồn lực khoa học và công nghệ cho các cơ sở giáo dục đại học từ các lĩnh vực chính của giai đoạn 2011-2016, qua đó đề xuất một số biện pháp để phát triển tiềm năng. khoa học và công nghệ cho các cơ sở này.
Từ khoá: Phát triển, đầu tư, tiềm năng khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học, thực tiễn, giải pháp phát triển tiềm năng khoa học.

14. Kinh nghiệm về đầu tư phát triển toàn diện cho trẻ dưới 36 tháng tuổi ở một số nước trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam

14. Kinh nghiệm về đầu tư phát triển toàn diện cho trẻ dưới 36 tháng tuổi ở một số nước trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam

 15:06 05/07/2017

Tóm tắt: Phát triển toàn diện cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi được chính phủ các quốc gia, gia đình và cộng đồng nhận thức sâu sắc và thể hiện sự quan tâm đầu tư trong các chính sách tổng thể cũng như chính sách, các chương trình hành động cụ thể. Thực tiễn đầu tư phát triển toàn diện cho trẻ dưới 36 tháng tuổi ở các nước trên thế giới là bài học cho Việt Nam để xây dựng chính sách đầu tư chăm sóc, giáo dục, phát triển trẻ em dưới 36 tháng tuổi trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.
Từ khóa: Đầu tư, phát triển toàn diện cho trẻ, trẻ dưới 36 tháng tuổi.

5. ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC VÀ KHUYẾN KHÍCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC  CÔNG NGHỆ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG

5. ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC VÀ KHUYẾN KHÍCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG

 16:15 10/05/2017

Những thành tựu to lớn của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã và đang đẩy nhanh sự phát triển của lực lượng sản xuất, nâng cao nǎng suất lao động, làm chuyển biến mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của các quốc gia và làm thay đổi sâu sắc mọi mặt đời sống xã hội loài người. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của nhà trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng để phục vụ công tác giảng dạy và công tác chuyên môn là chính, chưa đi sâu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chủ yếu góp phần vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy, hiệu quả khám chữa bệnh phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

3. Đầu tư cho giáo dục – đào tạo là đầu tư cho phát triển

3. Đầu tư cho giáo dục – đào tạo là đầu tư cho phát triển

 09:58 31/10/2016

Bài báo trình bày một số điểm nổi bật trong đầu tư cho giáo dục của Đảng và nhà nước: đổi mới cơ chế quản lí tài chính, hiện đại hóa trang thiết bị, xã hội hóa giáo dục, phát triển trường ngoài công lập,…

3. Đầu tư cho giáo dục đại học ở Việt Nam trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo

3. Đầu tư cho giáo dục đại học ở Việt Nam trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo

 11:21 26/08/2016

3. Đầu tư cho giáo dục đại học ở Việt Nam trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo
Tác giả: Đặng Thị Minh Hiền
Tóm tắt: Bài báo trình bày một số vấn đề bất cập trong đầu tư cho giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay (về mức đầu tư; việc đảm bảo những điều kiện cơ bản, tối thiểu, cần thiết cho giáo dục đại học; việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn,...). Tiếp đó, tác giả trình bày một số định hướng và đề xuất một số giải pháp đầu tư cho giáo dục đại học ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: đầu tư, giáo dục đại học, căn bản, toàn diện, giáo dục, đào tạo.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây