8. PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN VÀ NĂNG LỰC ĐẶC THÙ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

8. PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN VÀ NĂNG LỰC ĐẶC THÙ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

 16:05 06/11/2020

Tóm tắt: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ GD-ĐT chú trọng hình thành và phát triển năng lực nói chung và năng lực đặc thù nói riêng ở từng môn học cho người học. Theo đó, phát triển tư duy phản biện cũng là một mục tiêu quan trọng cần được quan tâm và nhấn mạnh. Bài viết phân tích những cơ sở khoa học của việc phát triển tư duy phản biện và năng lực đặc thù, từ đó đề xuất một số biện pháp hiệu quả nhằm phát triển tư duy phản biện và năng lực đặc thù cho học sinh trong dạy học Địa lí theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hoàn toàn có thể phát triển tích hợp tư duy phản biện và năng lực đặc thù cho học sinh trong dạy học Địa lí.
Từ khóa: Địa lí, năng lực, phát triển tích hợp, tư duy phản biện

24. THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ (RUBRIC)  TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

24. THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ (RUBRIC) TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 09:19 15/09/2020

Tóm tắt: “Làm thế nào để biết được học sinh có hứng thú với công việc giáo viên giao? Làm sao để biết được mức độ tham gia, đóng góp vào hoạt động nhóm của người học?”... Đây là những câu hỏi mang tính thời sự và rất cần thiết đối với giáo dục nói chung và trong giảng dạy môn Địa lí nói riêng. Tuy nhiên, chỉ cần đưa phiếu tự đánh giá theo tiêu chí cho người học (Rubric) và xem xét thông tin phản hồi của người học, giáo viên sẽ biết được mức độ hứng thú, nhiệt tình của học sinh khi tham gia vào bài giảng. Từ kết quả đó, giáo viên sẽ lấy làm căn cứ để điều chỉnh quá trình dạy và học của mình, nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.
Từ khóa: Phiếu tự đánh giá theo tiêu chí, Rubric, năng lực, Địa lí

06. Đề xuất quy trình dạy học tích hợp lịch sử, địa lí địa phương trong môn Lịch sử và Địa lí ở tiểu học

06. Đề xuất quy trình dạy học tích hợp lịch sử, địa lí địa phương trong môn Lịch sử và Địa lí ở tiểu học

 10:47 19/12/2019

Tóm tắt: Dạy học tích hợp lịch sử, địa lí địa phương trong môn Lịch sử và Địa lí ở tiểu học là một trong những định hướng quan trọng trong đề án đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo sau 2015. Bài viết đề xuất quy trình dạy học tích hợp nhằm trao đổi và giúp giáo viên trong việc xây dựng và tổ chức dạy học tích hợp các nội dung lịch sử, địa lí của địa phương trong quá trình dạy học ở các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: dạy học, tích hợp, lịch sử, địa lí, địa phương, tiểu học.

09. Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Địa lí các châu lục cho sinh viên ngành Sư phạm giáo dục công dân ở Trường Cao đẳng Sơn La

09. Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Địa lí các châu lục cho sinh viên ngành Sư phạm giáo dục công dân ở Trường Cao đẳng Sơn La

 09:46 08/07/2019

Tóm tắt: Kĩ thuật mảnh ghép là một kĩ thuật dạy học hiệu quả trong giảng dạy môn Địa lí. Kĩ thuật này đòi hỏi người học tích cực tham gia thảo luận trong các hoạt động học tập; góp phần vào sự đổi mới cũng như cải thiện chất lượng giảng dạy Địa lí. Bài viết trình bày nội dung nghiên cứu sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Địa lí các châu lục cho sinh viên ngành Sư phạm Giáo dục Công dân ở Trường Cao đẳng Sơn La nhằm nâng cao chất lượng học tập của sinh viên
Từ khóa: kĩ thuật mảnh ghép, Địa lí, sinh viên, dạy học tích cực.

54. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ  Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

54. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 18:12 04/01/2019

Tóm tắt: Bản đồ tư duy được sử dụng khá phổ biến trong dạy học hiện nay bởi nó góp phần đáp ứng được mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Môn địa lí nói chung và môn địa lí ở bậc trung học phổ thông nói riêng có nhiều thuận lợi cho việc áp dụng bản đồ tư duy trong quá trình dạy học. Nội dung bài báo phân tích vai trò, thực trạng, cách sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học nói chung, dạy học địa lí Trung học phổ thông nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất phương pháp sử dụng bản đồ tư duy trong các khâu của quá trình dạy học.
Từ khóa: bản đồ tư duy, địa lí, trung học phổ thông, quá trình dạy học, hiệu quả.

47.	 Dạy học kết hợp và một số hình thức kết hợp trong dạy học môn Địa lí ở các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú, tỉnh Thái Nguyên

47. Dạy học kết hợp và một số hình thức kết hợp trong dạy học môn Địa lí ở các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú, tỉnh Thái Nguyên

 15:36 19/07/2017

Bài báo trình bày một số vấn đề lí luận của việc dạy học kết hợp trong môn Địa lí, khả năng ứng dụng và một số hình thức kết hợp trong dạy học Địa lí ở các trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên.

35.	Xây dựng nhóm giáo viên cộng tác để hỗ trợ sinh viên khoa Địa lí trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh phát triển năng lực nghề nghiệp

35. Xây dựng nhóm giáo viên cộng tác để hỗ trợ sinh viên khoa Địa lí trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh phát triển năng lực nghề nghiệp

 09:22 14/07/2017

Bài viết trình bày thực trạng việc phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên khoa Địa lí trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng nhóm giáo viên cộng tác phát triển năng lực sư phạm cho sinh viên khoa Địa lí.

13. Kết quả thực nghiệm tổ chức dạy học phân hóa trong môn Địa lí ở trường trung học phổ thông

13. Kết quả thực nghiệm tổ chức dạy học phân hóa trong môn Địa lí ở trường trung học phổ thông

 10:34 26/05/2017

Tóm tắt: Bài viết đi sâu phân tích kết quả ở 3 giai đoạn thực nghiệm thăm dò, tác động và ứng dụng, nhằm chứng minh tính đúng đắn của việt tổ chức dạy học phân hóa trong môn Địa lí 10 ở trường trung học phổ thông. Kết quả thực nghiệm đã chứng minh việc tổ chức dạy học phân hóa trong môn Địa lí 10 một cách hợp lí, khoa học đã giúp học sinh phát huy được thế mạnh về năng lực nhận thức, kiểu trí tuệ, phong cách học tập của bản thân để luôn chủ động, tích cực học tập. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí nói riêng cũng như các môn học khác trong trường phổ.
Từ khóa: dạy học phân hóa, địa lí, thực nghiệm, đối chứng, học sinh.

13. Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên môn Địa lí ở trung học phổ thông tỉnh Lào Cai bằng phương thức đào tạo trực tuyến

13. Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên môn Địa lí ở trung học phổ thông tỉnh Lào Cai bằng phương thức đào tạo trực tuyến

 08:54 13/03/2017

Bài báo trình bày về thực trạng việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên môn Địa lí ở trung học phổ thông tỉnh Lào Cai từ năm 2010 đến năm 2015; một số đánh giá; một số đặc điểm của đào tạo trực tuyến và từ đó đề xuất hình thức đào tạo trực tuyến và bồi dưỡng thường xuyên tập trung cho giáo viên trên tỉnh Lào Cai.

12. Sử dụng mạng xã hội học tập Edmodo phục vụ dạy học Địa lí cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

12. Sử dụng mạng xã hội học tập Edmodo phục vụ dạy học Địa lí cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

 16:12 06/03/2017

Tóm tắt: Edmodo là mạng xã hội học tập phổ biến nhất trên thế giới hiện nay và là một trong những công cụ ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào dạy học hiệu quả. Ứng dụng Edmodo vào dạy học Địa lí sẽ góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới hình thức tổ chức học tập thông qua việc chia sẻ tài nguyên không giới hạn, hỗ trợ cộng tác hiệu quả, đẩy mạnh hoạt động học của sinh viên và đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Từ hiệu quả bước đầu của việc sử dụng Edmodo vào dạy học Địa lí cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học có thể quan tâm nghiên cứu nhân rộng áp dụng cho các môn/học phần khác như là một trong những biện pháp khả thi nâng cao chất lượng đào tạo.
Từ khóa: Edmodo, Giáo dục tiểu học, Địa lí, giảng viên, sinh viên, tự học, tương tác, kiểm tra đánh giá.

14. Bài học Địa lí tích hợp liên môn ở trường trung học cơ sở

14. Bài học Địa lí tích hợp liên môn ở trường trung học cơ sở

 00:28 07/01/2017

Tóm tắt: Theo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên sẵn sàng đáp ứng mục tiêu đổi mới, trong đó tăng cường năng lực dạy học theo hướng “tích hợp, liên môn” là một trong những vấn đề cần ưu tiên. Bài viết giới thiệu một vài nét về bài học tích hợp liên môn và bài học tích hợp liên môn theo chủ đề “Tìm hiểu về biển và đại dương” trong chương trình Địa lí trung học cơ sở.
Từ khóa: Tích hợp liên môn, môn Địa lí, trung học cơ sở.

16. Thực trạng và giải pháp sử dụng số liệu thống kê trong dạy học Địa lí kinh tế-xã hội Việt Nam của sinh viên khoa Địa lí, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

16. Thực trạng và giải pháp sử dụng số liệu thống kê trong dạy học Địa lí kinh tế-xã hội Việt Nam của sinh viên khoa Địa lí, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 16:51 07/11/2016

Tóm tắt: Số liệu thống kê có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành kiến thức và kĩ năng địa lí cho sinh viên trong dạy học các học phần về Địa lí, nhất là Địa lí Kinh tế-Xã hội. Nhờ có số liệu, SV, sinh viên có thể xác định được tình hình phát triển, phân bố, cơ cấu của các ngành kinh tế hoặc diễn biến quy luật của các hiện tượng tự nhiên. Tuy nhiên, kĩ năng sử dụng số liệu thống kê trong học tập và nghiên cứu của sinh viên còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả dạy học. Nội dung bài báo này đi nghiên cứu sâu về thực trạng sử dụng số liệu thống kê trong học tập học phần Địa lí Kinh tế-Xã hội Việt Nam. Đồng thời, đề xuất các phương pháp để phát triển năng lực sử dụng số liệu thống kê trong học tập và nghiên cứu địa lí một cách phù hợp, có chất lượng giáo dục cao theo hướng hình thành năng lực cho sinh viên.
Từ khóa: Số liệu thống kê, Địa lí, Kinh tế-Xã hội Việt Nam, phát triển năng lực.

21. Một số nguyên tắc cơ bản sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông

21. Một số nguyên tắc cơ bản sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông

 17:01 26/09/2016

Tóm tắt: Dạy học nói chung, dạy học Địa lí nói riêng ở trường phổ thông hiện nay không thể tách rời các phương tiện, thiết bị dạy học. Đặc biệt với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại lại càng có vai trò quan trọng, góp phần đổi mới phương pháp dạy và học bộ môn Địa lí ở trường phổ thông.
Từ khóa: phương tiện, thiết bị dạy học, Địa lí, trường phổ thông.

20. Giáo dục lồng ghép khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu qua môn Địa lí ở trường trung học phổ thông trên địa bàn Đà Nẵng

20. Giáo dục lồng ghép khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu qua môn Địa lí ở trường trung học phổ thông trên địa bàn Đà Nẵng

 16:57 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đánh giá cơ sở khoa học và thực tiễn của việc thực hiện giáo dục lồng ghép khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu qua môn Địa lí ở trường trung học phổ thông trên địa bàn Đà Nẵng cùng với những kiểm chứng qua thực tiễn.
Từ khóa: giáo dục lồng ghép, biến đổi khí hậu, Địa lí, Đà Nẵng.

17. Tổ chức cho học sinh tìm hiểu địa lí địa phương thông qua thực hiện các dự án ngoài giờ lên lớp môn Địa Lí lớp 12

17. Tổ chức cho học sinh tìm hiểu địa lí địa phương thông qua thực hiện các dự án ngoài giờ lên lớp môn Địa Lí lớp 12

 09:13 19/09/2016

Bài viết đề cập nội dung và mục tiêu giảng dạy địa lí địa phương trong nhà trường phổ thông; dạy học theo dự án trong nhà trường phổ thông; tổ chức cho học sinh tìm hiểu địa lí địa phương thông qua thực hiện các dự án ngoài giờ lên lớp môn Địa Lí 12 qua các bước như: chuẩn bị, xác định mục tiêu lập kế hoạch, các nhóm thực hiện dự án, đánh giá kết quả thực hiện dự án.

21. Sử dụng các bài tập tương tác vào giáo dục biến đổi khí hậu trong chương trình Địa lí ở trung học cơ sở

21. Sử dụng các bài tập tương tác vào giáo dục biến đổi khí hậu trong chương trình Địa lí ở trung học cơ sở

 11:32 15/09/2016

Bài viết đề cập sử dụng các bài tập tương tác vào giáo dục biến đổi khí hậu trong chương trình Địa lí ở trung học cơ sở, trong đó tập trung làm rõ các nội dung chủ yếu như: thống kê các bài học trong chương trình Địa lí ở trung học cơ sở thực hiện tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu; sử dụng các dạng bài tập tương tác để giáo dục biến đổi khí hậu trong chương trình Địa lí ở trung học cơ sở.

19. Điều tra, đánh giá thực trạng dạy học Địa lí ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn Đà Nẵng - Quảng Nam và đề xuất một số biện pháp

19. Điều tra, đánh giá thực trạng dạy học Địa lí ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn Đà Nẵng - Quảng Nam và đề xuất một số biện pháp

 16:27 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng dạy học Địa lí ở các trường trung học phổ thông tại Đà Nẵng - Quảng Nam; một số nhận xét, đánh giá về kết quả điều tra, nghiên cứu và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Địa lí cho giáo viên Địa lí của các trường trung học phổ thông trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam.
Từ khóa: đánh giá, thực trạng, dạy học, Địa lí, trung học phổ thông, Đà Nẵng, Quảng Nam.

20. Bồi dưỡng năng lực hợp tác theo nhóm cho học sinh trong dạy học Địa lí ở trường dự bị đại học dân tộc

20. Bồi dưỡng năng lực hợp tác theo nhóm cho học sinh trong dạy học Địa lí ở trường dự bị đại học dân tộc

 10:55 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày nhu cầu học tập hợp tác theo nhóm của học sinh dự bị đại học dân tộc; các kĩ năng học tập hợp tác theo nhóm trong học tập Địa lí.
Từ khóa: bồi dưỡng, năng lực, hợp tác theo nhóm, học sinh, Địa lí, dự bị đại học dân tộc.

18. Phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Địa lí cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học

18. Phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Địa lí cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học

 11:40 13/08/2016

Bài báo trình bày sơ lược về khái niệm năng lực, chương trình dào tạo ngành Giáo dục Tiểu học nói chung và phần Địa lí nói riêng; các biện pháp phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Địa lí cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học.

17. Kĩ thuật thiết kế bài giảng điện tử để nâng cao hiệu quả dạy học Địa lí ở trường phổ thông

17. Kĩ thuật thiết kế bài giảng điện tử để nâng cao hiệu quả dạy học Địa lí ở trường phổ thông

 10:26 05/08/2016

Bài viết trình bày về bài giảng điện tử và ý nghĩa của bài giảng điện tử trong quá trình dạy học; các bước cơ bản khi thiết kế bài giảng điện tử trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông; những lưu ý và yêu cầu khi thiết kế bài giảng điện tử trong dạy học Địa lí.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây