12. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và định hướng giá trị cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay

12. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và định hướng giá trị cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay

 14:05 12/06/2019

Tóm tắt: Sinh viên là tầng lớp hiện thân cho tương lai của đất nước. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên có vai trò rất quan trọng. Trong giai đoạn hiện nay, ở nhiều trường đại học, chất lượng của công tác này đang bị giảm sút vì nhiều nguyên nhân. Do đó, cần kịp thời có những giải pháp phù hợp, có tính khả thi để nâng cao chất lượng của công tác này nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của giai đoạn cách mạng mới.
Từ khóa: Giáo dục, chính trị, tư tưởng, định hướng giá trị, sinh viên.

34. Những yếu tố ảnh hưởng đến định hướng giá trị nghề nghiệp sư phạm quân sự của giảng viên trẻ ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay

34. Những yếu tố ảnh hưởng đến định hướng giá trị nghề nghiệp sư phạm quân sự của giảng viên trẻ ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay

 09:43 19/09/2018

Tóm tắt: Định hướng giá trị nghề nghiệp sư phạm quân sự là việc làm quan trọng, cần thiết của giảng viên. Những định hướng này được hình thành dưới ảnh hưởng của nhiều yếu tố chủ quan, khách quan. Bài viết chỉ ra các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến định hướng giá trị nghề nghiệp sư phạm quân sự của những giảng viên trẻ ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay. Đây là cơ sở giúp cho các chủ thể giáo dục đề ra những biện pháp tác động nhằm hình thành định hướng giá trị nghề nghiệp đúng đắn ở giảng viên trẻ trong các trường sĩ quan quân đội hiện nay.
Từ khóa: Yếu tố ảnh hưởng, định hướng giá trị, nghề nghiệp, sư phạm quân sự, giảng viên trẻ.

06. Cơ sở tâm lí học về định hướng giá trị của thanh niên - sinh viên

06. Cơ sở tâm lí học về định hướng giá trị của thanh niên - sinh viên

 15:15 07/07/2018

Tóm tắt: Bài viết đề cập cơ sở lí luận về định hướng giá trị của thanh niên - sinh viên dưới góc độ tâm lí học qua các nội dung: khái niệm định hướng giá trị, khái niệm định hướng giá trị của thanh niên - sinh viên, các biểu hiện về định hướng giá trị của thanh niên - sinh viên, các yếu tố chi phối đến định hướng giá trị của thanh niên - sinh viên làm cơ sở cho việc nghiên cứu vấn đề này trong thực tiễn.
Từ khóa: tiếp cận tâm lí học, giá trị, định hướng giá trị, định hướng giá trị của thanh niên - sinh viên.

10. Một số yếu tố tác động đến định hướng giá trị nhân cách nghề nghiệp của sinh viên khoa Giáo dục mầm non Trường Đại học Hồng Đức

10. Một số yếu tố tác động đến định hướng giá trị nhân cách nghề nghiệp của sinh viên khoa Giáo dục mầm non Trường Đại học Hồng Đức

 17:02 07/11/2017

Tóm tắt: Định hướng giá trị nhân cách nghề nghiệp là khuynh hướng lựa chọn một hệ giá trị nhân cách có liên quan đến nghề nghiệp của một chủ thể - hệ giá trị đó có vai trò như là động cơ trung tâm chi phối hoạt động nghề nghiệp của chính họ. Đối với sinh viên Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Hồng Đức, việc nghiên cứu các yếu tố tác động đến định hướng giá trị nhân cách nghiệp của họ có ý nghĩa thực tiễn không nhỏ trong quá trình tìm kiếm các biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp nói riêng và nhân cách nghề nghiệp nói chung, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa, Nhà trường.
Từ khóa: Định hướng giá trị, nhân cách nghề nghiệp, năng lực nghề nghiệp, giáo dục mầm non, sinh viên.

35. Những nhân tố ảnh hưởng đến định hướng giá trị nghề sư phạm quân sự của học viên sư phạm ở trường Đại học Chính trị hiện nay

35. Những nhân tố ảnh hưởng đến định hướng giá trị nghề sư phạm quân sự của học viên sư phạm ở trường Đại học Chính trị hiện nay

 14:36 13/07/2017

Định hướng giá trị nghề sư phạm quân sự được hình thành trong quá trình học tập, rèn luyện và chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố chủ quan, khách quan. Bài viết trình bày nhóm các nhân tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến định hướng giá trị nghề sư phạm quân sự của học viên sư phạm ở trường Đại học Chính trị hiện nay.

5. Sự thống nhất định hướng giá trị trong cộng đồng người Tày

5. Sự thống nhất định hướng giá trị trong cộng đồng người Tày

 00:50 08/01/2017

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu sự thống nhất định hướng giá trị của người Tày để hiểu được mức độ liên kết và chiều hướng phát triển của các cộng đồng người Tày và các biện pháp phát huy sức mạnh của cộng đồng và tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng người Tày.

8. Giáo dục định hướng giá trị nghề sư phạm cho sinh viên hiện nay

8. Giáo dục định hướng giá trị nghề sư phạm cho sinh viên hiện nay

 16:07 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết bàn về giáo dục định hướng giá trị nghề sư phạm và ý nghĩa với việc nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay, trình bày thực trạng giáo dục định hướng giá trị nghề sư phạm cho sinh viên và đưa ra các biện pháp giáo dục định hướng giá trị nghề sư phạm hiện nay, đó là: chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức, tình cảm, niềm tin, lí tưởng cho sinh viên với các giá trị nghề sư phạm; đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục định hướng giá trị nghề sư phạm; đưa hoạt động thành một học phần trong chương trình đào tạo chính khóa; phối hợp các tổ chức, lực lượng sư phạm, phát huy vai trò của môi trường văn hóa sư phạm; phát huy vai trò chủ thể của sinh viên trong tự giáo dục, tự hình thành định hướng giá trị nghề sư phạm.
Từ khóa: định hướng giá trị, nghề sư phạm, sinh viên

9. Biện pháp giáo dục định hướng giá trị trong tình yêu cho sinh viên một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh

9. Biện pháp giáo dục định hướng giá trị trong tình yêu cho sinh viên một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh

 16:07 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu thực trạng định hướng giá trị trong tình yêu của sinh viên, những yếu tố ảnh hưởng đến định hướng giá trị của sinh viên và mong muốn của sinh viên dành cho gia đình, nhà trường, xã hội; từ đó, đề xuất các biện pháp giáo dục định hướng giá trị trong tình yêu cho sinh viên, đó là: cung cấp thông tin về tình yêu, giới tính qua các kênh khác nhau; tổ chức các hoạt động, phong trào mang tính giáo dục với nhiều hình thức; thành lập phòng tư vấn tâm lí cho sinh viên; Hỗ trợ kinh phí cho Đoàn, Khoa và Hội trong các hoạt động liên quan đến sinh viên.
Từ khóa: giáo dục, định hướng giá trị, tình yêu, sinh viên, đại học, thành phố Hồ Chí Minh

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây