47. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “SỰ BAY HƠI. ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ” (VẬT LÍ 10) GẮN VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHÈ  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN  NHẰM GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH

47. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “SỰ BAY HƠI. ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ” (VẬT LÍ 10) GẮN VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN NHẰM GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Môn Vật lí ở cấp trung học phổ thông có nhiều nội dung có liên quan mật thiết đến những lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. Trong quá trình dạy học môn Vật lí, theo tinh thần gắn giáo dục nhà trường với sản xuất, kinh doanh tại địa phương, giáo viên bộ môn có nhiều điều kiện trong việc khai thác lợi thế của môn học này. Bài viết đề cập viết đề cập quy trình thiết kế, tổ chức dạy học chủ đề “Sự bay hơi. Độ ẩm không khí” (Vật lí 10) gắn với thực tế sản xuất kinh doanh chè ở tỉnh Thái Nguyên nhằm góp phần giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh
Từ khóa: học sinh, sản xuất kinh doanh, định hướng nghề nghiệp.

36. DẠY HỌC THEO DỰ ÁN - PHƯƠNG PHÁP HIỆU QUẢ  TRONG DẠY HỌC VÀ ĐÀO TẠO KĨ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN

36. DẠY HỌC THEO DỰ ÁN - PHƯƠNG PHÁP HIỆU QUẢ TRONG DẠY HỌC VÀ ĐÀO TẠO KĨ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN

 12:53 30/06/2018

Tóm tắt: Dạy học theo dự án là phương pháp dạy học hiện đại, phù hợp với xu thế giáo dục của khu vực và trên thế giới. Kết thúc mỗi dự án, sinh viên sẽ tiếp thu được hệ thống tri thức, kĩ năng, kĩ xảo và thái độ theo đúng mục tiêu dạy học đặt ra. Với tính chất đặc thù của kĩ năng mềm, dạy học theo dự án là một phương pháp dạy học hữu hiệu, đặc biệt trong việc hình thành và rèn luyện kĩ năng mềm cho sinh viên. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo kĩ năng mềm, dạy học theo dự án phải được kết hợp hài hòa với các phương pháp dạy học khác trên quan điểm lấy sinh viên là trung tâm của quá trình dạy học ở bậc đại học. Bài viết tập trung nghiên cứu và làm rõ vấn đề này.
Từ khóa: Dạy học theo dự án, kĩ năng mềm, làm việc nhóm, định hướng nghề nghiệp.

06. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông tại Nghệ An

06. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông tại Nghệ An

 15:53 08/06/2018

Tóm tắt: Kết quả khảo sát ở 9 trường trung học phổ thông tại Nghệ An cho thấy 7 yếu tố: bản thân học sinh; gia đình; xu hướng phát triển KT-XH; tư vấn hướng nghiệp của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; nhà trường; bạn bè và hoạt động của truyền thông có ảnh hưởng đến quá trình định hướng nghề nghiệp của học sinh. Trong đó, 2 yếu tố quan trọng nhất là cá nhân người học và gia đình. Từ đó, đề xuất một số giải pháp thiết thực nhằm định hướng cho học sinh trung học phổ thông trong quá trình định hướng nghề nghiệp.
Từ khoá: học sinh, định hướng nghề nghiệp, cao đẳng, đại học, trung cấp chuyên nghiệp.

2.	Huy động nguồn lực phát triển chương trình đào tạo giáo viên theo định hướng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

2. Huy động nguồn lực phát triển chương trình đào tạo giáo viên theo định hướng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

 08:29 14/07/2017

Bài báo trình bày về khái niệm phát triển chương trình đào tạo giáo viên; một số nhiệm vụ cần thực hiện trong quá trình huy động nguồn lực phát triển chương trình đào tạo giáo viên theo định hướng nghề nghiệp.

4. ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH  Ở MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

4. ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH Ở MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

 16:17 24/04/2017

Bài viết trình bày kết quả khảo sát về định hướng chọn nghề trên 874 học sinh (449 nữ; 425 nam) của một số trường trung học phổ thông ở Hà Nội. Đa số học sinh dự định tiếp tục học sau khi học xong trung học phổ thông. Trong đó, phần lớn học sinh lựa chọn hướng học đại học, tỉ lệ lựa chọn học nghề rất ít, tỉ lệ lựa chọn học cao đẳng và trung cấp không cao trong khi số học sinh dự định đi du học khá nhiều. Định hướng học tập của học sinh có sự khác biệt theo địa bàn trường nơi các em theo học. Sự lựa chọn ngành học của học sinh đã phản ánh nhu cầu của xã hội đối với nghề và tính thực tế của học sinh trong việc chọn nghề.

7. Ảnh hưởng của truyền thống gia đình đến định hướng nghề nghiệp của học sinh lớp 12 thành phố Thái Nguyên

7. Ảnh hưởng của truyền thống gia đình đến định hướng nghề nghiệp của học sinh lớp 12 thành phố Thái Nguyên

 14:43 26/10/2016

Bài báo trình bày ảnh hưởng của truyền thống gia đình đến nhận thức của học sinh về nghề nghiệp truyền thống của gia đình, ảnh hưởng của truyền thống gia đình đến thái độ đối với nghề nghiệp và ảnh hưởng của truyền thống nghề nghiệp gia đình đối với việc lựa chọn nghề của học sinh lớp 12 thành phố Thái Nguyên.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây