51. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY BÀI ĐỌC HIỂU TRONG GIÁO TRÌNH ACHIEVERS-B1+ CHO SINH VIÊN NĂM THỨ HAI NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

51. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY BÀI ĐỌC HIỂU TRONG GIÁO TRÌNH ACHIEVERS-B1+ CHO SINH VIÊN NĂM THỨ HAI NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 15:32 29/05/2020

Tóm tắt: Đọc hiểu đóng vai trò quan trọng trong dạy và học tiếng Anh. Với yêu cầu đạt chuẩn về năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, giáo trình Achievers-B1+ được lựa chọn là một trong những cuốn giáo trình dạy kĩ năng đọc hiểu cho sinh viên năm thứ hai chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Hồng Đức. Dựa trên việc phân tích đặc điểm các bài đọc hiểu trong giáo trình cũng như phân tích những khó khăn của sinh viên trong quá trình học, bài viết đề xuất một số hoạt động dạy bài đọc hiểu trong giáo trình Achievers-B1+.
Từ khóa: Đọc hiểu, khó khăn của sinh viên, hoạt động dạy bài đọc hiểu.

38. ĐỀ XUẤT CẤU TRÚC NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU CỦA HỌC SINH LỚP 1

38. ĐỀ XUẤT CẤU TRÚC NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU CỦA HỌC SINH LỚP 1

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Cấu trúc năng lực đọc hiểu cho học học sinh lớp 1 là một vấn đề còn khá mới mẻ, chưa có công trình nghiên cứu nào đề xuất. Bài viết nghiên cứu các vấn đề lí luận về cấu trúc năng lực đọc hiểu và đề xuất cấu trúc năng lực đọc hiểu cho học sinh lớp 1. Kết quả nghiên cứu này có thể được dùng trong nghiên cứu và giảng dạy đọc hiểu cho học sinh lớp 1 nói riêng, học sinh tiểu học nói chung.
Từ khóa: đọc hiểu, cấu trúc năng lực đọc hiểu, cấu trúc năng lực đọc hiểu cho học sinh lớp 1.

12. Phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh tiểu học nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thông qua các bài tập đọc

12. Phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh tiểu học nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thông qua các bài tập đọc

 22:52 29/03/2020

Tóm tắt: Trong chương trình tiểu học của Lào, môn Tiếng Lào là môn học công cụ, là chìa khóa, phương tiện để học sinh tiếp nhận tri thức của các môn học khác. Trong đó, dạy học Tập đọc, đặc biệt là đọc hiểu có ý nghĩa quan trọng. Bài viết phân tích yếu tố kĩ năng thực hiện các thao tác đọc hiểu - yếu tố quan trọng để phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh, bao gồm 4 nhóm kĩ năng: nhóm kĩ năng đọc thầm, đọc lướt; nhóm kĩ năng nhận diện ngôn ngữ trong văn bản; nhóm kĩ năng làm rõ nội dung trong văn bản; nhóm kĩ năng làm rõ đích tác động của người viết gửi trong văn bản. Dạy học đọc hiểu cho học sinh nói chung và học sinh tiểu học của Lào nói riêng cần thực hiện một hệ thống các kĩ năng đọc hiểu để trang bị cho các em vốn liếng chung khi tiếp xúc với các văn bản và cần hiểu chúng.
Từ khóa: Đọc hiểu, năng lực, tri thức, tiểu học, Lào.

08. Định hướng dạy học đọc hiểu truyện “Hai đứa trẻ” ở lớp 11 trung học phổ thông theo thuyết kiến tạo

08. Định hướng dạy học đọc hiểu truyện “Hai đứa trẻ” ở lớp 11 trung học phổ thông theo thuyết kiến tạo

 19:09 08/03/2020

Tóm tắt: Nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản tự sự không chỉ là yêu cầu đối với giáo viên và học sinh ở trường trung học phổ thông mà còn là nhân tố quan trọng trong việc xây dựng, mở rộng kiến thức và nâng cao năng lực học tập suốt đời của mỗi cá nhân khi tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trước yêu cầu nêu trên, việc đề xuất định hướng dạy học đọc hiểu truyện “Hai đứa trẻ” ở lớp 11 theo Thuyết kiến tạo là cần thiết để giúp giáo viên có thêm tri thức dạy học đọc hiểu văn bản tự sự trong quá trình dạy học môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông.
Từ khóa: đọc hiểu, truyện Hai đứa trẻ, thuyết kiến tạo.

49. CÁC HOẠT ĐỘNG MANG ĐƯỜNG HƯỚNG GIAO TIẾP SỬ DỤNG TRONG VIỆC DẠY KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH

49. CÁC HOẠT ĐỘNG MANG ĐƯỜNG HƯỚNG GIAO TIẾP SỬ DỤNG TRONG VIỆC DẠY KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH

 17:20 04/09/2019

Tóm tắt: Việc đổi mới phương pháp dạy kĩ năng đọc hiểu là một trong những yêu cầu thiết yếu đối với giáo viên tiếng Anh bởi đọc hiểu thường được coi là hoạt động cá nhân không mang lại nhiều tương tác và hứng thú trong lớp học. Bài viết này đề cập tới một số hoạt động sáng tạo theo đường hướng dạy học giao tiếp nhằm làm cho đọc hiểu trở thành một hoạt động cuốn hút hơn và hiệu quả hơn đối với người học tiếng Anh.
Từ khóa: hoạt động theo đường hướng giao tiếp, đọc hiểu, tương tác, hứng thú.

63. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH LỚP 4 NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO                   QUA VIỆC NẮM VỮNG TRI THỨC VỀ VĂN BẢN

63. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH LỚP 4 NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO QUA VIỆC NẮM VỮNG TRI THỨC VỀ VĂN BẢN

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: Dạy đọc hiểu văn bản là một trong những yêu cầu hết sức quan trọng của chương trình GDPT tất cả các nước. Đọc hiểu được coi là một năng lực công cụ giúp mỗi người đi tiếp, học tiếp suốt đời. Trong chương trình tiểu học của Lào, môn Tiếng Lào là môn học công cụ, là chìa khóa, phương tiện để học sinh tiếp nhận tri thức của các môn học khác; trong đó, dạy học Tập đọc, đặc biệt là đọc hiểu có ý nghĩa quan trọng.
Từ khóa: đọc hiểu, năng lực, tri thức, tiểu học, Lào.

07. Phát triển năng lực tạo lập văn bản nghị luận cho học sinh theo hướng tích hợp trong dạy đọc hiểu

07. Phát triển năng lực tạo lập văn bản nghị luận cho học sinh theo hướng tích hợp trong dạy đọc hiểu

 17:46 06/03/2019

Tóm tắt: Dạy học theo hướng tích hợp là một xu thế chung của giáo dục thế giới và cũng là một hướng đổi mới của giáo dục Việt Nam hiện nay. Bài viết nhằm giới thiệu một cách tích hợp giữa phân môn Văn với Làm văn khi dạy cụm văn bản nghị luận hiện đại lớp 11, cụ thể là hướng dẫn học sinh đọc hiểu theo đặc trưng loại văn bản này tích hợp liên hệ tri thức làm văn. Hướng tích hợp này vừa góp phần nâng cao năng lực tạo lập văn bản nghị luận vừa góp phần nâng cao năng lực đọc hiểu cho học sinh.
Từ khóa: đọc hiểu, tích hợp, tạo lập văn bản, văn bản nghị luận.

46.	Góp phần đọc hiểu “Tắt Đèn” của Ngô Tất Tố khi dạy học phần văn học Việt Nam ở trường cao đẳng sư phạm

46. Góp phần đọc hiểu “Tắt Đèn” của Ngô Tất Tố khi dạy học phần văn học Việt Nam ở trường cao đẳng sư phạm

 11:01 14/07/2017

Bài viết trình bày về các cách tiếp cận góp phần đọc hiểu tác phẩm “Tắt Đèn”: từ “không khí cuộc sống” đến “không khí Tắt Đèn”; “Không khí Tắt Đèn” có thể hiểu là không khí xây dựng từ những hình ảnh có ý nghĩa như một tín hiệu dự báo về không khí Cách mạng tháng Tám sắp xảy ra; được xây dựng từ những âm thanh có ý nghĩa như một tín hiệu của bạo lực; nguyên cớ để nhà văn “xui người nông dân nổi loạn”.

59. Đề xuất một số hoạt động dạy bài đọc hiểu trong giáo trình Activate! B2 cho sinh viên chuyên ngữ năm thứ hai Trường Đại học Hồng Đức

59. Đề xuất một số hoạt động dạy bài đọc hiểu trong giáo trình Activate! B2 cho sinh viên chuyên ngữ năm thứ hai Trường Đại học Hồng Đức

 11:37 10/07/2017

Tóm tắt: Đọc hiểu đóng vai trò quan trọng trong dạy và học tiếng Anh. Với yêu cầu đạt chuẩn bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, giáo trình Activate! B2 được lựa chọn là một trong những cuốn giáo trình dạy kĩ năng đọc hiểu cho sinh viên chuyên ngữ năm thứ hai. Dựa trên mô tả về trình độ đọc hiểu chuẩn bậc 4, đặc điểm các bài đọc hiểu trong giáo trình Activate! B2 cũng như phân tích những khó khăn của sinh viên trong quá trình học, bài viết đề xuất một số hoạt động dạy bài đọc hiểu trong giáo trình Activate! B2.
Từ khóa: Đọc hiểu, khó khăn của sinh viên, hoạt động dạy bài đọc hiểu.

06. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh lớp 4 khi đọc hiểu văn bản

06. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh lớp 4 khi đọc hiểu văn bản

 10:29 26/05/2017

Tóm tắt: Một trong những phương pháp dạy học tích cực được áp dụng vào giáo dục tiểu học hiện nay là vận dụng hoạt động trải nghiệm sáng tạo vào dạy học các môn học. Bài viết này đưa ra 5 hoạt động dạy học áp dụng khi dạy Đọc hiểu của học sinh lớp 4, cụ thể là: đọc thầm văn bản; tri nhận kiến thức; xây dựng câu hỏi; đọc suy luận và trò chơi học tập. Những hoạt động dạy học này là tài liệu tham khảo bổ ích cho giáo viên dạy tiếng Việt ở tiểu học.
Từ khóa: Đọc hiểu, trải nghiệm sáng tạo, học sinh lớp 4.

32.	KIẾN THỨC LÝ THUYẾT VÀ CÁC CHIẾN THUẬT THỰC HÀNH – THÀNH TỐ QUAN TRỌNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC ĐỌC HIỂU Ở PHỔ THÔNG

32. KIẾN THỨC LÝ THUYẾT VÀ CÁC CHIẾN THUẬT THỰC HÀNH – THÀNH TỐ QUAN TRỌNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC ĐỌC HIỂU Ở PHỔ THÔNG

 14:28 24/04/2017

Kiến thức lý thuyết và các chiến thuật thực hành đóng một vai trò quan trọng trong việc đọc hiểu. Đọc hiểu có thể giúp độc giả vượt qua những thách thức để hiểu được ý nghĩa của văn bản và trở thành kỹ năng. Điều này được chứng minh bởi rất nhiều nghiên cứu. Vì vậy, biết sử dụng các chiến lược đọc hiểu là một trong những năng lực đọc yêu cầu của chương trình đào tạo Anh ngữ. Ở Việt Nam, tầm quan trọng của kiến thức và đọc sách chiến lược lý thuyết nên ngày càng được công nhận, đặc biệt là trong việc thiết kế chương trình giảng dạy và sách giáo khoa Ngữ văn.

37. Vận dụng quan điểm tích hợp vào dạy học làm văn nghị luận trong giờ đọc hiểu văn bản nghị luận ở trường Trung học Phổ thông

37. Vận dụng quan điểm tích hợp vào dạy học làm văn nghị luận trong giờ đọc hiểu văn bản nghị luận ở trường Trung học Phổ thông

 09:53 13/03/2017

Bài báo trình bày về vận dụng quan điểm tích hợp vào dạy học làm văn nghị luận trong giờ đọc hiểu văn bản nghị luận ở trường Trung học Phổ thông; thiết kế bài tập tích hợp rèn luyện kĩ năng làm văn nghị luận trong giờ đọc hiểu văn bản nghị luận.

43. Thực trạng học từ vựng trong các bài đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành xã hội học của sinh viên ngành xã hội học, khoa học xã hội, Trường Đại học Hồng Đức

43. Thực trạng học từ vựng trong các bài đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành xã hội học của sinh viên ngành xã hội học, khoa học xã hội, Trường Đại học Hồng Đức

 15:23 01/03/2017

Bài báo trình bày thực trạng học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Lao động - xã hội của sinh viên khoa Khoa học xã hội, trường Đại học Hồng Đức, về nhận thức, thái độ, cách học, những khó khăn của sinh viên trong việc học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành trong các bài đọc hiểu; từ đó các tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm cải thiện việc học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên.

21. Văn bản đa phương thức và tầm quan trọng của đọc hiểu văn bản đa phương thức

21. Văn bản đa phương thức và tầm quan trọng của đọc hiểu văn bản đa phương thức

 14:52 01/03/2017

Đọc hiểu văn bản đa phương thức không chỉ là cơ sở cho học môn Ngữ văn mà còn là cơ sở cho việc đọc hiểu các môn học khác (các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội). Với những hiểu biết về đọc hiểu văn bản đa phương thức, học sinh có phương tiện để có thể đọc được các thể loại văn bản khác nhau nhằm mục đích “Báo cáo hoặc tường thuật”, “Giải thích” hoặc “Tranh luận”, giúp học sinh có thể sử dụng tiếng Việt thành thạo để giao tiếp hàng ngày và học tập; có thể nghe, đọc, viết, nói các dạng văn bản phổ biến và thiết yếu, đồng thời qua môn học, học sinh được bồi dưỡng và phát triển về tâm hồn và nhân cách.

23. Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh cho sinh viên hệ không chuyên

23. Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh cho sinh viên hệ không chuyên

 14:52 09/02/2017

Bài báo trình bày những khó khăn của sinh viên trong quá trình đọc hiểu tiếng Anh và một số biện pháp rèn luyện kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh cho sinh viên hệ không chuyên.

16. Hướng dẫn học sinh xây dựng “Bản đồ tư duy” khi đọc hiểu truyện ngắn Việt Nam sau năm 1975

16. Hướng dẫn học sinh xây dựng “Bản đồ tư duy” khi đọc hiểu truyện ngắn Việt Nam sau năm 1975

 14:44 09/02/2017

Bài báo trình bày phương pháp hướng dẫn học sinh xây dựng “Bản đồ tư duy” khi đọc hiểu truyện ngắn Việt Nam nhằm tích cực hóa người học bằng chính sự vận động của tư duy.

07. Tích hợp trong dạy đọc hiểu tác phẩm văn học ở trường trung học phổ thông

07. Tích hợp trong dạy đọc hiểu tác phẩm văn học ở trường trung học phổ thông

 14:59 25/01/2017

Tóm tắt: Tích hợp trong dạy đọc hiểu tác phẩm văn học là hướng đi đúng, phù hợp với xu thế phát triển của giáo dục hiện đại. Dạy đọc hiểu tác phẩm văn học thường tích hợp kiến thức nội môn và kiến thức liên môn, rèn luyện cho học sinh kĩ năng vận dụng phối hợp các kiến thức liên quan để tiệm cận tác phẩm, qua đó, hình thành ở các em những năng lực cần thiết để giải quyết các tình huống phức tạp trong học tập và cuộc sống. Tuy nhiên, dạy học tích hợp chỉ thật sự đem lại hiệu quả khi được vận dụng khoa học và hợp lí.
Từ khóa: Tích hợp, đọc hiểu, tích hợp nội môn, tích hợp liên môn, thực tiễn xã hội.

08. Xây dựng hệ thống câu hỏi đọc hiểu và tạo lập văn bản nhằm phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông

08. Xây dựng hệ thống câu hỏi đọc hiểu và tạo lập văn bản nhằm phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông

 14:59 25/01/2017

Tóm tắt: Việc xây dựng hệ thống câu hỏi đọc hiểu và tạo lập văn bản theo định hướng phát triển năng lực học sinh được coi là một trong những giải pháp quan trọng nhằm mục đích vận dụng những tri thức mà học sinh được trang bị vào thực tiễn đời sống, giúp học sinh tự ôn luyện kiến thức từ các bài học trong chương trình để làm tốt bài tập kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì. Hệ thống câu hỏi này gồm hai phần: câu hỏi thực hành phần đọc hiểu và câu hỏi thực hành phần tạo lập văn bản.
Từ khoá: năng lực, kiến thức, hệ thống câu hỏi, đọc hiểu, tạo lập văn bản.

13. Đọc hiểu tác phẩm văn chương theo đặc trưng thể loại

13. Đọc hiểu tác phẩm văn chương theo đặc trưng thể loại

 09:07 16/01/2017

Bài báo trình bày bản chất của hoạt động đọc hiểu tác phẩm, yêu cầu đọc hiểu văn chương theo đặc trưng thể loại và đọc hiểu tác phẩm văn chương theo thể loại gắn liền với đặc điểm tâm lí tiếp nhận của học sinh phổ thông.

18. Dạy đọc hiểu văn học địa phương ở nhà trường phổ thông theo đặc trưng loại thể

18. Dạy đọc hiểu văn học địa phương ở nhà trường phổ thông theo đặc trưng loại thể

 17:13 31/10/2016

Bài báo trình bày các thể loại văn học trong chương trình và tài liệu dạy học văn học địa phương Thanh Hóa, dạy đọc hiểu truyện Thanh Hóa ở nhà trường phổ thông theo đặc trưng loại thể.

13. Minh định hoạt động của thầy và trò trong giờ đọc - hiểu văn bản ở trường phổ thông

13. Minh định hoạt động của thầy và trò trong giờ đọc - hiểu văn bản ở trường phổ thông

 17:13 26/09/2016

Tóm tắt: Các nhà trường của Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lại đây đang dần tiếp cận và áp dụng các phương pháp dạy học tích cực. Trong đó, phương pháp dạy học văn bản văn chương ở trường phổ thông đã có những thay đổi căn bản, việc dạy - học văn chương trong nhà trường hiện nay là dạy đọc văn và học đọc văn.
Từ khóa: đọc hiểu, văn bản, Ngữ văn, trường phổ thông.

16. Đọc hiểu văn bản với việc tự học

16. Đọc hiểu văn bản với việc tự học

 10:35 19/09/2016

Tóm tắt: Trên cơ sở khai thác các tài liệu nước ngoài, kết hợp điều tra thực tiễn Việt Nam, bài viết cung cấp một số nhận thức và biện pháp cải thiện cách dạy tự học trên cơ sở tự đọc - hiểu văn bản.
Từ khóa: đọc hiểu, văn bản, tự học.

16. Chuẩn kĩ năng đọc hiểu trong chương trình Ngữ văn 12 qua cái nhìn so sánh

16. Chuẩn kĩ năng đọc hiểu trong chương trình Ngữ văn 12 qua cái nhìn so sánh

 10:30 16/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập mức độ cần đạt về kĩ năng đọc hiểu đối với học sinh lớp 12 của chương trình Ngữ văn hiện hành thông qua tìm hiểu và so sanh với những tiêu chuẩn của kĩ năng đọc dành cho học sinh lớp 12 trong Chương trình cơ bản môn Ngôn ngữ nghệ thuật (New York - Hoa Kì) được áp dụng từ năm 2005.
Từ khóa: kĩ năng, đọc hiểu, Ngữ văn 12.

15. Đọc hiểu truyện ngắn Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ Văn trung học phổ thông từ góc độ trần thuật

15. Đọc hiểu truyện ngắn Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ Văn trung học phổ thông từ góc độ trần thuật

 22:36 15/09/2016

Bài viết đề cập đọc hiểu truyện ngắn Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ Văn trung học phổ thông từ góc độ trần thuật, trong đó phân tích một số nét sáng tạo, độc đáo trong nghệ thuật trần thuật ở 2 văn bản cụ thể trong chương trình Ngữ Văn 12: “Những đứa con trong gia đình” và “Một người Hà Nội”.

19. Một số định hướng nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản nghị luận cho học sinh trung học phổ thông

19. Một số định hướng nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản nghị luận cho học sinh trung học phổ thông

 16:14 15/09/2016

Văn bản nghị luận có vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành và phát triển những năng lực cần thiết cho học sinh, như: năng lực đọc viết; năng lực giao tiếp, làm chủ ngôn ngữ; năng lực tư duy và tư duy phê phán; năng lực văn hóa và liên văn hóa. Vì vậy, dạy học văn bản nghị luận cần hướng dẫn học sinh tiếp cận, nhận diện các vấn đề đương đại; đối thoại với các vấn đề cuộc sống; tạo bản lĩnh phản biện... Bài viết đưa ra một số định hướng nhằm nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản nghị luận cho học sinh trung học phổ thông.

16. Về một hướng đọc hiểu các tác phẩm văn chương hiện đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn 9

16. Về một hướng đọc hiểu các tác phẩm văn chương hiện đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn 9

 21:57 14/09/2016

Xuất phát từ thực tế trong dạy học hiện nay, bài viết đề xuất một số hướng tiếp cận và giảng dạy các tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam trong Ngữ văn 9 nhằm đáp ứng một phần yêu cấu của công cuộc đổi mới phương pháp dạy học văn đang dần đi vào chiều sâu trong các nhà trường hiện nay.

14. Thêm một cách đọc – hiểu đoạn trích “Chị em Thúy Kiều”

14. Thêm một cách đọc – hiểu đoạn trích “Chị em Thúy Kiều”

 11:05 10/09/2016

Bài viết đưa thêm một cách diễn giải về tài sắc chị em Thúy Kiều với mong muốn được trao đổi cùng bạn đọc và đồng nghiệp: Vẻ đẹp của Thúy Vân – vẻ đẹp của một người con gái; vẻ đẹp của Thúy Kiều – vẻ đẹp của một tuyệt thế giai nhân.

9. Phát triển năng lực đọc hiểu truyện cổ tích cho học sinh ở trường phổ thông

9. Phát triển năng lực đọc hiểu truyện cổ tích cho học sinh ở trường phổ thông

 16:17 03/09/2016

Bài báo trình bày về phát triển năng lực đọc hiểu truyện cổ tích cho học sinh phổ thông từ đặc trưng thi pháp thể loại, trong quá trình tổ chức dạy học, qua hoạt động kiểm tra, đánh giá nhằm hình thành và phát triển các phẩm chất như lòng nhân hậu, thái độ tọng ơn nghã, đề cao giá trị thực sự của con người, biết trân trọng tài năng và sử dụng tài năng vào những mục đích tốt đẹp, hướng thiện.

10. Dạy học đọc hiểu truyện ngắn “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành (Ngữ văn 12) từ góc độ ngôn ngữ học văn bản

10. Dạy học đọc hiểu truyện ngắn “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành (Ngữ văn 12) từ góc độ ngôn ngữ học văn bản

 10:08 29/08/2016

Bài báo trình bày về đặc điểm bài học và thực tiễn dạy học đọc hiểu truyện ngắn “Rừng xà nu”; đề xuất một số cách tiếp cận “Rừng xà nu” từ góc độ ngôn ngữ học văn bản (khai thác nhan đề, kết cấu đầu cuối tương ứng trong dạy học truyện ngắn; khai thác yếu tố liên kết nội dung trong truyện ngắn; hướng dẫn học sinh khai thác các yếu tố liên kết hình thức; vận dụng tri thức về các yếu tố ngoài văn bản để dạy học đọc hiểu).

15. Vận dụng kĩ năng đọc hiểu cơ bản vào việc đọc hiểu văn bản kí ở trường phổ thông

15. Vận dụng kĩ năng đọc hiểu cơ bản vào việc đọc hiểu văn bản kí ở trường phổ thông

 13:50 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày khái niệm "kí" trong các loại hình văn học; đặc trưng của thể loại kí; một số kĩ năng dạy học văn bản kí.
Từ khóa: kĩ năng, đọc hiểu, văn bản kí, phổ thông.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây