18. BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN  CHO HỌC SINH LỚP 4, TRƯỜNG TIỂU HỌC HUA LA,  THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

18. BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN CHO HỌC SINH LỚP 4, TRƯỜNG TIỂU HỌC HUA LA, THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

 16:09 29/07/2020

Tóm tắt: Đọc hiểu văn bản là một hoạt động quan trọng trong dạy học tiếng Việt ở tiểu học. Tuy nhiên, trên thực tế, khả năng đọc hiểu văn bản của học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế do những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Bài viết trình bày thực trạng năng lực đọc hiểu văn bản của học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Hua La, từ đó chỉ ra những biện pháp phù hợp, khoa học, linh hoạt, sáng tạo để nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh. Rèn luyện năng lực đọc hiểu cho học sinh ở Trường Tiểu học Hua La nói riêng và các trường tiểu học miền núi, vùng sâu, vùng xa phải là nhiệm vụ được thực hiện một cách thường xuyên, đồng bộ, theo hướng tăng cường phát triển năng lực học sinh.
Từ khóa: nâng cao, năng lực, đọc hiểu văn bản, lớp 4.

07. Nghiên cứu đọc hiểu văn bản và dạy học đọc hiểu tác phẩm văn chương trong nhà trường phổ thông

07. Nghiên cứu đọc hiểu văn bản và dạy học đọc hiểu tác phẩm văn chương trong nhà trường phổ thông

 14:29 14/04/2020

Tóm tắt: Nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản tự sự không chỉ là yêu cầu đối với giáo viên và học sinh ở trường trung học phổ thông mà còn là nhân tố quan trọng trong việc xây dựng, mở rộng kiến thức và nâng cao năng lực học tập suốt đời của mỗi cá nhân khi tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bài viết đề cập một số vấn đề lí luận về dạy học đọc hiểu văn bản trong nhà trường phổ thông.
Từ khóa: đọc hiểu văn bản, dạy học đọc hiểu, tác phẩm văn chương.

06. Văn bản thông tin và vấn đề phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho giáo viên Ngữ văn trung học

06. Văn bản thông tin và vấn đề phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho giáo viên Ngữ văn trung học

 21:22 04/01/2020

Tóm tắt: Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay, vấn đề phát triển năng lực dạy học cho giáo viên được các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm. Theo đó, việc phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho giáo viên Ngữ văn trung học là vô cùng cần thiết và cấp bách. Bởi thực tế dạy học đọc hiểu văn bản thông tin của giáo viên Ngữ văn ở các nhà trường trung học có những khó khăn nhất định. Yêu cầu phát triển năng lực đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh trong chương trình mới đặt ra cho họ những thử thách, đòi hỏi họ phải thích ứng và thay đổi; tích cực nghiên cứu, hiểu thấu đáo về văn bản thông tin để có thể tổ chức tốt hoạt động dạy học, góp phần bồi dưỡng dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho bản thân.
Từ khóa: văn bản thông tin, ngữ văn, đọc hiếu văn bản.

45.	Hoạt động quan sát của giáo viên trong dạy học đọc hiểu văn bản

45. Hoạt động quan sát của giáo viên trong dạy học đọc hiểu văn bản

 11:01 14/07/2017

Bài viết trình bày về cách hiểu hoạt động quan sát; tầm quan trọng của hoạt động quan sát trong dạy học đọc hiểu văn bản; yêu cầu của hoạt động quan sát trong dạy học đọc hiểu văn bản.

9. Sử dụng chiến thuật “ đọc suy luận” trong dạy học đọc hiểu văn bản ở trường phổ thông

9. Sử dụng chiến thuật “ đọc suy luận” trong dạy học đọc hiểu văn bản ở trường phổ thông

 09:10 20/02/2017

Bài báo trình bày phương pháp sử dụng chiến thuật “ đọc suy luận” trong dạy học đọc hiểu văn bản ở trường phổ thông.

13. Chiến thuật “Cuốn phim trí óc” trong dạy học đọc hiểu văn bản

13. Chiến thuật “Cuốn phim trí óc” trong dạy học đọc hiểu văn bản

 09:34 11/01/2017

Bài báo trình bày chiến thuật “Cuốn phim trí óc” trong dạy học đọc hiểu văn bản giúp giáo viên hướng dẫn học sinh kiến tạo ý nghĩa văn bản đọc hiểu.

12. Một số biện pháp tích cực hóa hoạt động học tập cho học sinh phổ thông trong dạy đọc hiểu văn bản

12. Một số biện pháp tích cực hóa hoạt động học tập cho học sinh phổ thông trong dạy đọc hiểu văn bản

 14:14 28/09/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích các nhóm biện pháp tích cực hóa hoạt động học tập cho học sinh trong dạy đọc hiểu văn bản, dựa trên tiến trình tổ chức bài học, bám sát từng bước đi của bài học, gồm các nhóm biện pháp trước, trong và sau giờ đọc hiểu. Các biện pháp này góp phần chuyển biến học sinh từ người học văn chủ động sang chủ thể đọc - hiểu văn tích cực, sáng tạo.
Từ khóa: tích cực hóa hoạt động học tập, học sinh phổ thông, đọc hiểu văn bản

16. Các nguyên tắc tổ chức hoạt động của giáo viên Ngữ văn trong giờ dạy đọc hiểu văn bản

16. Các nguyên tắc tổ chức hoạt động của giáo viên Ngữ văn trong giờ dạy đọc hiểu văn bản

 10:26 28/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đi sâu phân tích một số nguyên tắc/cơ sở khoa học của việc tổ chức các hoạt động dạy học đọc hiểu văn bản của viên Ngữ văn. Đó là: Hoạt động dạy học của giáo viên là một mặt của hoạt động sư phạm; Tổ chức hoạt động của giáo viên Ngữ văn trong giờ dạy đọc hiểu văn bản phải thực hieenjtheo phương châm vận động cơ bản của quá trình dạy học; Tổ chức hoạt động của giáo viên trên cơ sở phát huy động lực nội tại của học sinh và phải dựa trên đặc trưng của môn học.
Từ khóa: hoạt động dạy học, Ngữ văn, đọc hiểu văn bản

15. Dạy chiến thuật đọc hiểu văn bản trong nhà trường phổ thông

15. Dạy chiến thuật đọc hiểu văn bản trong nhà trường phổ thông

 10:37 27/09/2016

Tóm tắt: Đọc hiểu văn bản không chỉ còn là những nội dung nghiên cứu khoa học mà đã được “thể chế hóa” vào đời sống qua các nhà hoạch định chính sách. Một nhiệm vụ cần thiết được đặt ra là cần có các định hướng, cách thức để đưa vấn đề dạy đọc hiểu vào chương trình và đào tạo giáo viên đảm nhiệm nội dung này ở trường phổ thông. Thuật ngữ “chiến thuật” dạy đọc hiểu ra đời trong bối cảnh đó.
Từ khóa: chiến thuật, đọc hiểu văn bản, trường phổ thông.

8. Sử dụng các phiên bản của biểu đồ K-W-L vào việc dạy đọc - hiểu văn bản văn chương ở trung học phổ thông

8. Sử dụng các phiên bản của biểu đồ K-W-L vào việc dạy đọc - hiểu văn bản văn chương ở trung học phổ thông

 14:59 04/09/2016

Bài báo trình bày một số vấn đề về ứng dụng biểu đồ K-W-L vào việc dạy học đọc-hiểu văn bản; các thức sử dụng chúng theo hướng phát huy năng lực đọc văn một cách độc lập và sáng tạo ở học sinh trung học phổ thông.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây