32. MỘT SỐ CĂN CỨ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐỒ CHƠI  CHO HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CỦA TRẺ MẦM NON

32. MỘT SỐ CĂN CỨ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐỒ CHƠI CHO HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CỦA TRẺ MẦM NON

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Hiện nay, đồ chơi mang tính giáo dục chưa phong phú, chưa thực sự phát triển năng lực nhận thức và tư duy của trẻ, các tiêu chuẩn kĩ thuật chưa được rõ ràng và chặt chẽ để cho công tác sản xuất, xuất nhập khẩu và quản lí trường học có căn cứ kiểm soát chất lượng cũng như sử dụng. Do đó, việc xây dựng hệ thống danh mục đồ chơi nhằm phân loại đồ chơi theo từng lĩnh vực phát triển của trẻ, kèm theo các tiêu chuẩn kĩ thuật để mọi người có thể yên tâm với đồ chơi cho con trẻ là rất quan trọng. Bài viết trình bày một số căn cứ xây dựng hệ thống đồ chơi phục vụ hoạt động nhận thức cho trẻ mầm non.
Từ khóa: Đồ chơi, hệ thống đồ chơi; đồ chơi phát triển nhận thức.

33. MỘT SỐ YÊU CẦU SƯ PHẠM VỀ ĐỒ CHƠI - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  DÙNG TRONG HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ MẦM NON

33. MỘT SỐ YÊU CẦU SƯ PHẠM VỀ ĐỒ CHƠI - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC DÙNG TRONG HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ MẦM NON

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số yêu cầu sư phạm về đồ chơi - đồ dùng dạy học dùng trong hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non như phải phù hợp với đặc điểm khả năng vận động và đặc điểm khả năng tạo hình của trẻ ở từng lứa tuổi; đảm bảo tính chân thực trong sự thể hiện hình tượng; đảm bảo tính thẩm mĩ và yêu cầu Vệ sinh - An toàn.
Từ khóa: hoạt động tạo hình, trẻ mầm non, đồ chơi, đồ dùng dạy học

34. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐỒ CHƠI CHO TRẺ TUỔI NHÀ TRẺ

34. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐỒ CHƠI CHO TRẺ TUỔI NHÀ TRẺ

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Hành động với đồ vật (đồ chơi) ở các giai đoạn phát triển tuổi nhà trẻ là nền tảng phát triển tâm lí và nhân cách của trẻ. Qua nghiên cứu thực nghiệm, tuổi nhà trẻ có thể được phân ra 5 giai đoạn gồm: Trẻ dưới 6 tháng tuổi, trẻ từ 7-10 tháng tuổi, trẻ từ 10-12 tháng tuổi, trẻ từ 12-24 tháng tuổi, trẻ từ 24-36 tháng tuổi. Mỗi độ tuổi trẻ có xu hướng thích chơi với từng loại đồ chơi khác nhau. Bài viết đề cập đến đồ chơi cho trẻ tuổi nhà trẻ.
Từ khóa: Đồ chơi, đồ chơi trẻ em, đồ chơi cho trẻ mầm non.

33. MỘT SỐ YÊU CẦU SƯ PHẠM ĐỐI VỚI ĐỒ CHƠI TRẺ EM

33. MỘT SỐ YÊU CẦU SƯ PHẠM ĐỐI VỚI ĐỒ CHƠI TRẺ EM

 10:25 29/10/2019

Tóm tắt: Xác định yêu cầu sư phạm đối với đồ chơi trẻ em là một việc rất quan trọng trong việc sử dụng đồ chơi để tổ chức hoạt động giáo dục. Về mặt sư phạm có thể kể ra một số yêu cầu cơ bản như: Đồ chơi cần sự hợp tác và tương tác; đồ chơi giúp định hướng không gian; đồ chơi tác động đến các giác quan; đồ chơi có tính mở (chơi với nhiều cách khác nhau), nhiều lần chơi khác nhau; đồ chơi thể hiện tình cảm và những xúc động của trẻ; đồ chơi cần có hình thức và màu sắc hấp dẫn tạo nên những xúc cảm có tác dụng giáo dục khuynh hướng/thị hiếu nghệ thuật và đảm bảo an toàn với trẻ.
Từ khóa: Đồ chơi, trẻ em, đồ chơi trẻ em, yêu cầu sư phạm.

22. LỰA CHỌN MỘT SỐ ĐỒ CHƠI PHÁT TRIỂN TRI GIÁC NGHE  CHO TRẺ KHIẾM THÍNH MẦM NON

22. LỰA CHỌN MỘT SỐ ĐỒ CHƠI PHÁT TRIỂN TRI GIÁC NGHE CHO TRẺ KHIẾM THÍNH MẦM NON

 10:55 11/04/2019

Tóm tắt: Bài viết đề cập các khái niệm cơ bản liên quan đến trẻ khiếm thính và các tiêu chí lựa chọn đồ chơi cho trẻ khiếm thính, đồng thời giới thiệu danh mục đồ chơi phát triển tri giác nghe cho trẻ khiếm thính trong các trường chuyên biệt dạy trẻ khiếm thính tại Thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất danh mục đồ chơi phát triển tri giác nghe cho trẻ khiếm thính.
Từ khóa: Đồ chơi, trẻ khiếm thính, tri giác nghe, phát triển tri giác nghe.

25. ĐỒ CHƠI TRONG TRÒ CHƠI “ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ” CỦA TRẺ MẪU GIÁO

25. ĐỒ CHƠI TRONG TRÒ CHƠI “ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ” CỦA TRẺ MẪU GIÁO

 15:20 06/12/2017

Tóm tắt: Hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo. Trẻ tham gia vào các trò chơi phong phú, đa dạng nhưng trò chơi đóng vai theo chủ đề chiếm một vị trí quan trọng. Khi tham gia vào trò chơi, để tái tạo lại những ấn tượng, cảm xúc của trẻ về cuộc sống lao động, giao tiếp, ứng xử của những người gần gũi xung quanh trẻ thì việc sử dụng những đồ dùng đồ chơi là vô cùng cần thiết.
Từ khóa: đồ chơi, trò chơi “đóng vai theo chủ đề”, trẻ mẫu giáo

39. ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI TỰ TẠO TRONG TRƯỜNG MẦM NON

39. ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI TỰ TẠO TRONG TRƯỜNG MẦM NON

 18:32 26/09/2017

Tóm tắt: Đồ dùng, đồ chơi trong trường, lớp mầm non có ảnh hưởng mạnh mẽ đến kết quả của công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Ngoài các đồ dùng, đồ chơi được nhà trường trang bị, giáo viên mầm non cũng tự làm một số đồ dùng, đồ chơi để phục vụ cho công việc của mình. Bài viết đề cập đến việc làm đồ dùng đồ chơi của giáo viên cho trẻ mầm non. Nội dung bài viết xoay quanh các vấn đề: Ý nghĩa của đồ dùng, đồ chơi tự tạo; hạn chế của đồ dùng, đồ chơi tự tạo cho trẻ mầm non trong giai đoạn hiện nay; yêu cầu của việc tự làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non.
Từ khóa: Đồ dùng, đồ chơi, đồ chơi tự tạo, đồ chơi cho trẻ mầm non.

40. SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TRONG TỔ CHỨC  HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THỰC NGHIỆM HOA HỒNG

40. SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THỰC NGHIỆM HOA HỒNG

 18:32 26/09/2017

Tóm tắt: Vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ ở trường mầm non. Trẻ chơi mà học, học bằng chơi. Để tổ chức hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả cao, nhà trường cần chú trọng đến việc tổ chức các hoạt động chơi cho trẻ, trong đó đặc biệt cần chú ý đến trang thiết bị đồ dùng đồ chơi. Đây là phương tiện không thể thiếu được để trẻ phát huy được khả năng trí lực của mình.
Từ khóa: mầm non, đồ chơi, giáo dục, giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

5. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỒ CHƠI DÀNH CHO TRẺ MẦM NON

5. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỒ CHƠI DÀNH CHO TRẺ MẦM NON

 15:28 23/08/2017

Đồ chơi là thứ trẻ em yêu thích nhất, là nhu cầu tự nhiên không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của trẻ. Đây là vấn đề các gia đình, nhà trường, xã hội cần quan tâm để trẻ em có được những đồ chơi tốt, sử dụng đồ chơi hiệu quả. Bài viết đề cập đến vai trò của đồ chơi đối với trẻ em, thực trạng đồ chơi cho trẻ hiện nay và những kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đồ chơi dành cho trẻ.

42.	 Hướng dẫn quy trình tự làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non

42. Hướng dẫn quy trình tự làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non

 17:14 17/07/2017

Bài viết trình bày vai trò của đồ dùng, đồ chơi trong tổ chức các hoạt động cho trẻ ở trường mầm non, một số lưu ý khi thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ của giáo viên mầm non, một số nguyên tắc thiết kế đồ dùng, đồ chơi, quy trình làm đồ dùng, đồ chơi.

42.	Tự làm đồ chơi theo hướng lồng ghép-chi phí thấp cho trẻ 24-36 tháng tuổi

42. Tự làm đồ chơi theo hướng lồng ghép-chi phí thấp cho trẻ 24-36 tháng tuổi

 11:01 14/07/2017

Bài viết trình bày về ý nghĩa của việc tự làm đồ chơi theo hướng lồng ghép-chi phí thấp; các yêu cầu đối với đồ chơi tự làm theo hướng lồng ghép-chi phí thấp; giới thiệu một số mẫu đồ chơi tự làm theo hướng lồng ghép-chi phí thấp.

42.	Yếu tố thẩm mĩ của đồ dùng đồ chơi góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động cho trẻ ở trường mầm non

42. Yếu tố thẩm mĩ của đồ dùng đồ chơi góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động cho trẻ ở trường mầm non

 14:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Vai trò của đồ dùng đồ chơi trong tổ chức các hoạt động cho trẻ ở trường mầm non, bao gồm: Vai trò của đồ dùng đồ chơi trong tổ chức các hoạt động nhận thức. Vai trò đồ dùng đồ chơi trong tổ chức các hoạt động vui chơi; - Một số hạn chế khi thiết kế đồ dùng đồ chơi cho trẻ của giáo viên mầm non; - Một số lưu ý như: Phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản. Trưng bài đồ dùng đồ chơi. Một số yêu cầu đối với giáo viên mầm non.

20.	Tính thẩm mĩ trong đồ chơi và những ảnh hưởng tới sự phát triển nhân cách của trẻ

20. Tính thẩm mĩ trong đồ chơi và những ảnh hưởng tới sự phát triển nhân cách của trẻ

 15:40 20/04/2017

Thời thơ ấu của trẻ thường gắn liền với đồ chơi. Đồ chơi là người bạn của trẻ nhó, đặc biệt trong giai đoạn mẫu giáo. Nghiên cứu tính thẩm mĩ trong đồ chơi trẻ nhỏ là rất thực tế. Nó giúp ích cho các nhà giáo dục, đặc biệt là giáo viên mần non và cha mẹ có cơ sở khoa học để hướng dẫn sự hình thành và phát triển thị hiếu thẩm mĩ của trẻ.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây