12. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TIỂU VÙNG PHÍA NAM ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG  TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

12. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TIỂU VÙNG PHÍA NAM ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

 09:03 19/12/2017

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến thực trạng năng lực thực hiện công tác chủ nhiệm lớp ở 16 trường trung học phổ thông thuộc các tỉnh tiểu vùng phía Nam đồng bằng sông Hồng. Kết quả khảo sát cho thấy, trong những năm vừa qua, đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp ở các trường trung học phổ thông thuộc tiểu vùng phía Nam đồng bằng sông Hồng đã đạt được những thành công đáng kể. Song bên cạnh đó hãy còn những vấn đề tồn tại, bất cập cần được khắc phục để chất lượng giáo dục học sinh ngày càng tốt hơn.
Từ khóa: Công tác chủ nhiệm lớp, trung học phổ thông, đồng bằng sông Hồng.

07. Thực trạng đầu vào các khóa bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện vùng Đồng bằng sông Hồng

07. Thực trạng đầu vào các khóa bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện vùng Đồng bằng sông Hồng

 17:14 20/09/2017

Tóm tắt: Bài báo này trình bày kết quả nghiên về thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện vùng đồng bằng sông Hồng, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, đề xuất kế hoạch, giải pháp tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện.
Từ khóa: Quản lí, bồi dưỡng, bí thư cấp ủy cấp huyện, đồng bằng sông Hồng.

7.	GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

7. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

 16:36 20/04/2017

Thông qua khả năng phân tích tình huống quản lý của các Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện tại 10 tỉnh và thành phố trong vùng đồng bằng Sông Hồng trong giai đoạn 2012-2014, các tác giả của bài báo đã đề xuất 05 giải pháp chủ yếu: 1) Tăng cường công tác tổ chức, đánh giá; 2) Quản lý chế độ, chính sách; 3) Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng; 4) Tăng cường thông tin quản lý giáo dục; 5) Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra.

9. Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lí phương tiện dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở các trường Cao đẳng sư phạm khu vực Đồng bằng sông Hồng

9. Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lí phương tiện dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở các trường Cao đẳng sư phạm khu vực Đồng bằng sông Hồng

 09:15 05/04/2017

Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lí phương tiện dạy học là một phương pháp trong quản lí hành chính nhằm mục đích tạo ra sự thống nhất và hợp pháp trong quản lí phương tiện dạy học. Nó bao gồm thiết lập chức năng và nhiệm vụ của nhân viên cán bộ quản lí phương tiện dạy học, quy định về mua sắm, quy định về nguồn đầu tư cho những phương tiện dạy học, quy định về việc sử dụng những phương tiện dạy học, các văn bản liên quan đến sự phối hợp giữa các khoa và tổ chuyên môn trong quá trình, quy định các sổ báo cáo tình hình quản lí và sử dụng phương tiện dạy học, quy định về cơ chế thi đua khen thưởng... sẽ là giải pháp khóa để cải cách quản lí phương tiện dạy học nhằm đáp ứng những yêu cầu đào tạo hệ thống tín chỉ trong các trường Cao đẳng Sư phạm khu vực đồng bằng sông Hồng.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây