2. Biện pháp phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

2. Biện pháp phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 08:37 27/09/2016

Phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông là một trong những mục tiêu của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay. Bài viết đề cập biện pháp phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, qua đó giúp học sinh định hướng việc học tập, lao động phù hợp với năng lực, sở trường của các em.

7. Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở một trường trung học phổ thông vùng sâu của tỉnh Đồng Tháp

7. Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở một trường trung học phổ thông vùng sâu của tỉnh Đồng Tháp

 16:51 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết về những kết quả đạt được trọng giáo dục - dạy học của Trường Trung học phổ thông Tháp Mười (Đồng Tháp).
Từ khóa: chất lượng giáo dục, Trung học phổ thông Tháp Mười, Đồng Tháp.

16. Sử dụng nguồn sử liệu bảo tàng trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp

16. Sử dụng nguồn sử liệu bảo tàng trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp

 11:02 15/09/2016

Qua phân tích thực trạng việc khai thác và sử dụng các nguồn sử liệu bảo tàng trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp. Bài viết đề xuất một số hình thức, biện pháp khai thác và sử dụng hiện vật, tài liệu bảo tàng để dạy học lịch sử ở các trường trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp như: tổ chức cho học sinh tham quan, học tập bài học lịch sử tại bảo tàng địa phương, khai thác, sử dụng tài liệu ở bảo tàng địa phương để dạy học bài học lịch sử nội khóa.

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy các môn khoa học xã hội tại Trường Trung học phổ thông Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy các môn khoa học xã hội tại Trường Trung học phổ thông Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

 10:40 25/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng dạy và học các môn khoa học xã
hội tại trường Trung học Phổ thông Tháp Mười, Đồng Tháp; đánh giá một số nguyên nhân và kết quả nghiên cứu thực trạng; đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy các môn khoa học xã hội tại trường trung học phổ thông Tháp Mười.
Từ khóa: giải pháp, nâng cao, hiệu quả, dạy học, khoa học xã hội, trung học phổ thông Tháp Mười, Đồng Tháp.

15. Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học Tập làm văn (phần Kể chuyện) lớp 3 ở các trường tiểu học huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

15. Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học Tập làm văn (phần Kể chuyện) lớp 3 ở các trường tiểu học huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 15:44 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số phương pháp dạy học tích cực được vận dụng vào dạy học Tập làm văn (phần Kể chuyện) lớp 3; đánh giá chung về thực trạng vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học tập làm văn (phần Kể chuyện) lớp 3 tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và những ví dụ cụ thể về việc vận dụng vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học tập làm văn (phần Kể chuyện) lớp 3 tại địa bàn nghiên cứu.
Từ khóa: phương pháp dạy học tích cực, tập làm văn, kể chuyện, lớp 3, Cao Lãnh, Đồng Tháp.

1. Giải pháp phát triển giáo dục - đào tạo tỉnh Đồng Tháp

1. Giải pháp phát triển giáo dục - đào tạo tỉnh Đồng Tháp

 10:59 16/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số thành tựu và hạn chế và đưa ra 06 giải pháp phát triển giáo dục - đào tạo tại Đồng Tháp: nhóm giải pháp về quản lí; nhóm giải pháp về chuyên môn; xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên các ngành học, bậc học đáp ứng yêu cầu đổi mới; hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hướng mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng và xây dựng nền nếp kỉ cương; kiên quyết chấn chỉnh, khắc phục các biểu hiện tiêu cực.
Từ khóa: giải pháp, phát triển, giáo dục, đào tạo, Đồng Tháp.

3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo người lao động đáp ứng nhu cầu xã hội tại tỉnh Đồng Tháp hiện nay

3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo người lao động đáp ứng nhu cầu xã hội tại tỉnh Đồng Tháp hiện nay

 19:33 03/07/2016

Bài báo trình bày một số giải pháp cơ bản góp phần nâng cao chất lượng đào tạo người lao động ở tỉnh Đồng Tháp, đáp ứng nhu cầu xã hội: - Chú trọng phát triển quy mô giáo dục hợp lí, nâng cao chất lượng đào tạo người lao động; - Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục, giảng viên và giáo viên đầy đủ về số lượng và đồng bộ về cơ cấu; - Xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống đào tạo các cấp trong tỉnh; - Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác nâng cao chất lượng người lao động.
Từ khoá: giải pháp, chất lượng đào tạo, người lao động, Đồng Tháp

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây