54. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG  Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ, BỘ QUỐC PHÒNG HIỆN NAY

54. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ, BỘ QUỐC PHÒNG HIỆN NAY

 15:32 29/05/2020

Tóm tắt: Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng là trung tâm nghiên cứu, đào tạo hàng đầu về khoa học xã hội và nhân văn của Quân đội và Quốc gia, với vị trí và vai trò của Học viện, đổi mới giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn nói chung, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản và xây dựng Đảng để trang bị cho người học niềm tin lí tưởng cộng sản, bản chất giai cấp công nhân là vô cùng quan trọng và cấp thiết. Để thực hiện được yêu cầu đó, nhân tố quan trọng hàng đầu cần được coi trọng là đề xuất các giải pháp đúng đắn trong đổi mới giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng ở Học viện Chính trị hiện nay.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản, xây dựng Đảng, đổi mới giảng dạy, Học viện Chính trị,…

52. Một số nội dung đổi mới quá trình dạy học học phần “Quân sự chung, chiến thuật và kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK” ở bộ môn Quân sự, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - Trường Đại học Hồng Đức

52. Một số nội dung đổi mới quá trình dạy học học phần “Quân sự chung, chiến thuật và kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK” ở bộ môn Quân sự, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - Trường Đại học Hồng Đức

 10:23 19/09/2018

Tóm tắt: Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục là một trong những yêu cầu cấp bách trong hệ thống giáo dục quốc dân ở nước ta hiện nay. Sự đổi mới đó là chuyển từ phương pháp thông báo tái hiện sang việc tổ chức, điều khiển hoạt động nhận thức, học tập của người học nhằm phát huy cao độ tính tích cực, tính độc lập, sáng tạo của học, để họ tự chiếm lĩnh tri thức. Trong bài viết, tác giả trình bày về “Một số nội dung đổi mới quá trình dạy học học phần “Quân sự chung, chiến thuật và kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK” ở bộ môn Quân sự, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - Trường Đại học Hồng Đức” nhằm nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên.
Từ khóa: Đổi mới giảng dạy, giáo dục quốc phòng và an ninh.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây