02. Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục trường trung học phổ thông thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực

02. Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục trường trung học phổ thông thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực

 22:42 27/10/2018

Tóm tắt: đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục trường trung học phổ thông có vai trò quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và phát triển giáo dục của cả nước nói chung, của thành phố Hà Nội nói riêng. Việc Phát triển nguồn nhân lực theo tiếp cận năng lực là định hướng phù hợp với thực tiễn giáo dục Việt Nam cũng như đảm bảo đúng định hướng khoa học trong và ngoài nước. Bài viết tác giả tập trung đi sâu phân tích các biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục trường trung học phổ thông thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực.
Từ khóa: tiếp cận năng lực, đội ngũ cán bộ, quản lí giáo dục, trung học phổ thông.

48. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN  ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở QUẢNG BÌNH,  QUẢNG TRỊ VÀ THỪA THIÊN HUẾ HIỆN NAY

48. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ VÀ THỪA THIÊN HUẾ HIỆN NAY

 10:09 23/08/2017

Phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số có vai trò đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội và quốc phòng an ninh ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu này góp phần làm rõ thực trạng, chỉ ra những hạn chế và đề xuất hệ thống các giải pháp khoa học nhằm phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số trên địa bàn đã nêu.

09. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở ở địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc

09. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở ở địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc

 16:32 07/11/2016

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở là vấn đề trọng tâm, then chốt góp phần xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền vững mạnh từ cơ sở đến Trung ương. Bài viết này phân tích thực trạng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở ở địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ này góp phần phát triển bền vững vùng Tây Bắc.
Từ khoá: đội ngũ cán bộ, hệ thống chính trị cơ sở, vùng Tây Bắc.

23. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

23. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

 14:36 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề xuất 7 giải pháp cần thực hiện đồng bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trường tiểu học huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, gồm các giải pháp: đổi mới công tác quy hoạch cán bộ quản lí các trường tiểu học trên địa bàn huyện; đổi mới các công tác như đào tạo, bồi dưỡng, tuyển, chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lí trường ở các trường tiểu học; thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ quản lí; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đổi mới công tác đánh giá cán bộ quản lí trường tiểu học; xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ công tác quản lí; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí.
Từ khóa: nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ, trường tiểu học, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây