58. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TÂN THẠNH, TỈNH LONG AN

58. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TÂN THẠNH, TỈNH LONG AN

 10:44 15/09/2020

Tóm tắt: Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học đảm bảo về số lượng, chất lượng và cơ cấu là vấn đề có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết, là điều kiện tiên quyết để giáo viên giảng dạy hiệu quả, có chất lượng, giúp hiệu trưởng nhà trường quản lí tốt công tác dạy học và nâng cao hiệu quả quản lí nhà trường. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng và giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường tiểu học huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, làm cơ sở thực tiễn cho việc phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho các nhà trường trên địa bàn huyện. Cần phải thực hiện một cách có hiệu quả và đồng bộ các biện pháp trên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường tiểu học, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển ĐNGV tiểu học huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay.
Từ khóa: phát triển, đội ngũ giáo viên, tiểu học, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

45. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TẠI HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

45. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TẠI HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 17:02 29/07/2020

Tóm tắt: Công tác quản lí đánh giá đội ngũ giáo viên trung học cơ sở theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên giữ vai trò quan trọng trong quán lí giáo dục. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng quản lí đánh giá đội ngũ giáo viên trung học cơ sở theo chuẩn nghề nghiệp tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Kết quả khảo sát cho thấy, công tác cơ bản đáp ứng mục tiêu, yêu cầu về đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Bên cạnh đó, vẫn còn có những bất cập, hạn chế như công tác đánh giá còn mang tính chủ quan, chưa căn cứ vào kết quả công tác (chưa bám sát chuẩn), chưa có chủ trương, giải pháp cụ thể, đồng bộ để áp dụng chuẩn trên thực tế nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở theo chuẩn đã ban hành.
Từ khóa: Chuẩn nghề nghiệp, đội ngũ giáo viên, trung học cơ sở, đánh giá.

20.   MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN

20. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN

 16:44 04/09/2019

Tóm tắt: Trường trung học phổ thông chuyên là trường đào tạo học sinh năng khiếu, có những năng lực đặc biệt. Để giảng dạy cho những học sinh năng khiếu này, đòi hỏi giáo viên phải làm chủ được năng lực của mình và có những phương pháp đặc biệt trong công tác giảng dạy mới có thể đáp ứng được. Do đó, nhà trường cần phải có một kế hoạch cụ thể, chiến lược lâu dài để đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên theo một khung chuẩn về năng lực đối với giáo viên trung học phổ thông chuyên.
Bài viết này đề cập một số vấn đề lí luận về phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông chuyên.
Từ khóa: đội ngũ giáo viên, trường trung học phổ thông chuyên.

7. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN NHÀ BÈ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

7. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN NHÀ BÈ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 10:54 23/06/2019

Tóm tắt: Để thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông mới, đội ngũ giáo viên là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của việc triển khai chương trình, trong đó giáo viên tiểu học đóng vai trò quan trọng. Bài viết trình bày một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo và vận dụng cho các trường tiểu học đang thực hiện nhiệm vụ phát triển đội ngũ giáo viên nói chung, giáo viên tiểu học nói riêng trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: biện pháp, đội ngũ giáo viên, chuẩn nghề nghiệp, trường tiểu học.

12. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

12. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

 17:16 04/01/2019

Tóm tắt: Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và là yếu tố then chốt của mọi sự cải cách, đổi mới giáo dục. Vậy, làm thế nào để phát triển và nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên phổ thông đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới đang là bài toán đặt ra cho các nhà quản lí, trong đó có vai trò của các trường sư phạm. Bài viết đề cập vấn đề nâng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên ở trường trung học cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.
Từ khóa: năng lực nghề nghiệp, đội ngũ giáo viên, trung học cơ sở, biện pháp.

13. QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGOÀI CÔNG LẬP Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

13. QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGOÀI CÔNG LẬP Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 17:16 04/01/2019

Tóm tắt: Những năm gần đây, trên địa bàn Hà Nội, các trường trung học phổ thông ngoài công lập được thành lập ngày càng tăng. Bài viết trình bày quy mô phát triển các cơ sở giáo dục tại Hà Nội trong giai đoạn 2016-2018; phân tích thực trạng và các thách thức trong quá trình phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ngoài công lập. Từ đó, đề xuất 06 nhóm giải pháp để quản lí phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.
Từ khoá: Quản lí, phát triển, đội ngũ giáo viên, ngoài công lập, trung học phổ thông.

7. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

7. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 17:00 04/01/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả khảo sát 120 cán bộ quản lí và giáo viên về thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp ở các trường tiểu học quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát là cơ sở thực tiễn để đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ này phù hợp với đặc thù địa phương.
Từ khóa: thực trạng, đội ngũ giáo viên, chuẩn nghề nghiệp, trường tiểu học.

3. Giải pháp quản lí đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập ở thành phố Hà Nội theo hướng “chuẩn hóa”

3. Giải pháp quản lí đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập ở thành phố Hà Nội theo hướng “chuẩn hóa”

 16:41 18/09/2018

Tóm tắt: Quản lí phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập ở TP. Hà Nội có vai trò rất quan trọng, cần có những giải pháp nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lí hoạt động giáo dục và đào tạo trong bối cảnh nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế. Bài viết nghiên cứu, tìm hiểu một số nguyên tắc để đề xuất giải pháp quản lí phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập; đề xuất và luận giải một số giải pháp chủ yếu quản lí phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập ở TP. Hà Nội theo hướng chuẩn hóa.
Từ khóa: đội ngũ giáo viên, giáo viên mầm non, ngoài công lập, quản lí phát triển.

14. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO CHO CÁC LỚP PHỔ THÔNG DÀNH CHO HỌC SINH ĐIẾC

14. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO CHO CÁC LỚP PHỔ THÔNG DÀNH CHO HỌC SINH ĐIẾC

 15:04 06/12/2017

Tóm tắt: Đội ngũ nhà giáo đóng vai trò khẳng định chất lượng giáo dục. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ nhà giáo có chất lượng, đủ năng lực chuyên môn cả về lí luận và thực tiễn, thực hiện yêu cầu ngày càng cao của các lớp học sinh điếc. đang là vấn đề cấp thiết. Từ năm học 2013-2014, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ dạy học cho người điếc. Bài viết này đề cập đến quá trình thực hiện đề án và đưa ra định hướng phát triển đội ngũ đội ngũ nhà giáo dành cho các lớp điếc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
Từ khóa: Xây dựng, đội ngũ giáo viên, học sinh điếc.

04. Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

04. Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

 09:31 22/08/2017

Tóm tắt: Bài viết đề cập thực trạng nhận thức về công tác phát triển đội ngũ giáo viên; thực trạng công tác quy hoạch, công tác bổ sung, tuyển chọn, phân công, sử dụng; thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác kiểm tra, đánh giá; việc thực hiện chế độ, chính sách và môi trường làm việc của đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Căn cứ vào thực trạng, chúng tôi đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường tiểu học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước.
Từ khóa: Đội ngũ giáo viên, nhận thức, quy hoạch, tuyển chọn, phân công, sử dụng, đào tạo - bồi dưỡng, kiểm tra - đánh giá, chế độ chính sách và môi trường làm việc.

80.	Thực trạng đội ngũ giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ

80. Thực trạng đội ngũ giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ

 22:42 23/07/2017

Bài báo phân tích tình hình đội ngũ cán bộ giảng dạy tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ về số lượng, cơ cấu, trình độ đào tạo, đánh giá những thuận lợi và bất lợi đối với phát triển giáo dục. Thực trạng này là cơ sở để các nhà quản lí tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của Trường.

26. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NGÀNH HÀNG HẢI Ở VIỆT NAM

26. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NGÀNH HÀNG HẢI Ở VIỆT NAM

 08:14 11/07/2017

Nâng cao chất lượng đội ngũ GV ở các trường của ngành Hàng hải Việt Nam trở nên cấp thiết và quan trọng, đó là công việc có tính chất quyết định đến sự tồn tại, phát triển của ngành từ nay đến năm 2020 và lâu hơn nữa. Bài viết hệ thống hóa được một số khái niệm về QL phát triển đội ngũ GV đại học, cao đẳng nói chung, ngành Hàng hải nói riêng ở Việt Nam, đánh giá được những tồn tại của đội ngũ GV trong các trường Hàng hải ở Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp QL phát triển đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài của ngành Hàng hải Việt Nam.

8. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH

8. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH

 08:37 24/04/2017

Bài báo trình bày một số biện pháp nhằm phát triển đội ngũ giáo viên trường Cao đẳng sư phạm Nam Định

4. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở các trường mầm non quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

4. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở các trường mầm non quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

 15:43 19/04/2017

Do yêu cầu của đối mặt với xu thế hội nhập và phát triển, cho đến nay, những nỗ lực nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường mầm non quận 2 đã có kết quả ban đầu rất đáng kể, góp phần thay đổi cả về chất lượng và hiệu quả giáo dục ở cơ sở. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm yếu và thiếu sót của giáo viên mầm non như: khả năng để đổi mới phương pháp giảng dạy bị giới hạn, khả năng đánh giá và quan sát trẻ theo yêu cầu của chương trình mới bị hạn chế, các kĩ năng sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục không tốt… Do đó, theo hướng dẫn chỉ đạo số 40 của Ban thư ký Ủy ban trung ương về nâng cao chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, các địa phương cùng giáo dục và ngành đào tạo của quận 2 cũng được tham gia tất cả các biện pháp thích hợp để nâng cao vai trò của giáo viên mầm non.

1. Thực trạng đội ngũ giáo viên tiếng anh các trường trung học cơ sở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

1. Thực trạng đội ngũ giáo viên tiếng anh các trường trung học cơ sở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

 14:56 03/04/2017

Bài báo chỉ ra tình trạng hiện nay về số lượng, trình độ đào tạo, cơ cấu đội ngũ, phẩm chất và năng lực của đội ngũ giáo viên tiếng anh cấp hai tại huyện Trần Văn Thời- tỉnh Cà Mau. Dựa trên thực tế, chúng tôi đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả phát triển đội ngũ giáo viên tiếng anh trong trường cấp hai, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng những yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - phát triển của đất nước.

21. Nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trẻ ở Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh sinh viên Thanh Hóa

21. Nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trẻ ở Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh sinh viên Thanh Hóa

 08:56 31/03/2017

Trong những năm qua, đội ngũ giảng viên trẻ của Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên Thanh Hóa đã phát huy được thế mạnh của mình, góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy học. Tuy nhiên do tuổi đời, tuổi quân, tuổi nghề, kinh nghiệm thực tiễn hoạt động sư phạm, hoạt động quân sự còn ít, một số ít các giảng viên trẻ chưa có xu hướng nghề nghiệp ổn định, chưa thực sự yêu, gắn bó với nghề; trí thức, kinh nghiệm, vốn sống còn hạn chế.... nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giảng dạy. Để đội ngũ giảng viên trẻ có chất lượng, năng lực và kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trẻ nên được trông đợi cả hai mặt chất lượng và số lượng. Bài báo đưa ra một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trẻ.

13. Một số giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên các trường trung cấp hiện nay

13. Một số giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên các trường trung cấp hiện nay

 15:27 27/02/2017

Bài báo trình bày năm biện pháp cơ bản góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên các trường trung cấp hiện nay: xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, thống nhất, có kỉ cương, tình thương, trách nhiệm; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí, ...; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng kế hoạch; đổi mới công tác bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ giáo viên; phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tham gia xây dựng đội ngũ giáo viên).

8. Phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở ở thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp

8. Phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở ở thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp

 15:18 27/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng số lượng, cơ cấu độ tuổi, trình độ lí luận chính trị và chuyên môn; thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở ở thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Từ đó, tác giả trình bày sáu biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở ở thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

18. Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên cấp trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh

18. Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên cấp trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh

 15:19 23/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng thiếu quy hoạch xây dựng đội ngũ và các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên cấp trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

1. Chất lượng đội ngũ giáo viên giáo dục công dân cấp trung học hiện nay- thực trạng và giải pháp

1. Chất lượng đội ngũ giáo viên giáo dục công dân cấp trung học hiện nay- thực trạng và giải pháp

 15:09 23/02/2017

Bài báo trình bày kết quả đánh giá thực trạng, nguyên nhân và tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giáo dục công dân cấp trung học hiện nay góp phần quan trọng cho việc giáo dục những công dân chân chính cho đất nước.

4. Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Hòa Bình giai đoạn hiện nay

4. Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Hòa Bình giai đoạn hiện nay

 09:58 20/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Hòa Bình giai đoạn hiện nay qua kết quả khảo sát đội ngũ giáo viên tiểu học năm học 2010-2011.

7. Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường cao đẳng, đại học

7. Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường cao đẳng, đại học

 08:46 20/02/2017

Bài báo trình bày nội dung cơ bản về phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên qua đổi mới phương pháp, đổi mới đánh giá và chất lượng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường cao đẳng, đại học.

4. Một số giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011- 2015

4. Một số giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011- 2015

 11:04 17/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tỉnh Vĩnh Long và đề xuất một số giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên , cán bộ quản lí giáo dục tỉnh Vĩnh Long.

5. Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông tỉnh Đắk Nông trong giai đoạn hiện nay

5. Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông tỉnh Đắk Nông trong giai đoạn hiện nay

 11:04 17/01/2017

Bài báo trình bày một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông tỉnh Đắk Nông trong giai đoạn hiện nay.

2. Biện pháp quản lí công tác chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng

2. Biện pháp quản lí công tác chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng

 09:34 11/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng biện pháp quản lí công tác chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng và đề xuất các biện pháp quản lí nhằm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp của đội ngũ giáo viên trong các trường trung học phổ thông huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng.

3. Thực hiện chế độ ưu đãi để xây dựng đội ngũ giáo viên các trường trung cấp ngoài công lập

3. Thực hiện chế độ ưu đãi để xây dựng đội ngũ giáo viên các trường trung cấp ngoài công lập

 01:12 08/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng và giải pháp thực hiện chế độ ưu đãi để xây dựng đội ngũ giáo viên các trường trung cấp ngoài công lập là yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của nhà trường.

4. Dự báo nhu cầu đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long

4. Dự báo nhu cầu đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long

 01:12 08/01/2017

Bài báo trình bày dự báo nhu cầu đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long dựa trên dự báo số lượng học sinh phổ thông theo tỉ lệ huy động độ tuổi.

23. Thực trạng và một số giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh tỉnh Điện Biên

23. Thực trạng và một số giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh tỉnh Điện Biên

 15:25 04/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng đội ngũ giáo viên tiếng Anh tỉnh Điện Biên hiện nay và một số giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh tỉnh Điện Biên.

04. Về đội ngũ giáo viên trung học cơ sở người dân tộc Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình đổi mới giáo dục

04. Về đội ngũ giáo viên trung học cơ sở người dân tộc Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình đổi mới giáo dục

 16:43 22/11/2016

Tóm tắt: Hiện nay, xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở người dân tộc Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long cần: Bảo đảm tính chủ động, thống nhất cao giữa tạo nguồn, đào tạo và sử dụng giáo viên; phát huy vai trò của các trường phổ thông dân tộc nội trú; thực hiện nghiêm quy trình, phương thức tuyển chọn, phân công giáo viên; đảm bảo chất lượng tập huấn chuyên đề, thúc đẩy tự học, tự bồi dưỡng; kiểm tra, đánh giá, phân loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.
Từ khóa: Đội ngũ giáo viên, trung học cơ sở, đào tạo, tuyển chọn, bồi dưỡng.

6. Tổ chuyên môn trường phổ thông tổ chức hoạt động tự học cho đội ngũ giáo viên

6. Tổ chuyên môn trường phổ thông tổ chức hoạt động tự học cho đội ngũ giáo viên

 16:36 31/10/2016

Bài báo trình bày ý nghĩa của việc tổ chức hoạt động tự học cho đội ngũ giáo viên ở tổ chuyên môn , đổi mới tổ chức hoạt động tự học cho đội ngũ giáo viên ở tổ chuyên môn.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây